Inne działy

 

Android wibracje - przykład

 

W tym przykładzie nauczymy się, jak zrobić, aby telefon wibrował. Wibracja jest to opcja, która przydaje się w dostarczaniu użytkownikom sygnału np. gdy dzwoni telefon, kiedy otrzymasz powiadomienie czy wiadomość lub cokolwiek innego. W tym przykładzie, telefon wibruje w danym czasie po kliknięciu na przycisku.

 

Android zapewnia abstrakcyjną klasę Vibrator , która jest pomocna w uzyskaniu na urządzeniu wibracji poprzez uzyskanie dostępu do systemu za pomocą polecenia getSystemService (string) z ciągiem VIBTRATOR_SERVICE jako argument.

 

Więc zacznijmy:

 

Projekt wykonany w AndroidStudio

 

Stwórzmy nowy projekt aplikacji z domyślnymi nazwami plików.  Należy zaprojektować interfejs użytkownika z następującymi kontrolkami TextView i Button.

 

 

Activity_main.xml

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="pl.uazz.wibracje.app.MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:text="Witamy na stronie Uazz.pl"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="124dp"
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="@android:color/black"/>

  <Button
    android:id="@+id/btnKliknijMnie"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Kliknij mnie"/>

</RelativeLayout>

Teraz należy w pliku MainActivity.java utworzyć instancję dla klasy vibrator i wywołać metodę vibrate przez określony czas np. 1500 milisekund.

MainActivity.java

 

package pl.uazz.wibracje.app;

import android.content.Context;
import android.os.Vibrator;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  //Deklaracja zmiennych
  Button btnKliknijMnie;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    btnKliknijMnie = (Button)findViewById(R.id.btnKliknijMnie);
    btnKliknijMnie.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Vibrator vibrator = (Vibrator)getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);
        vibrator.vibrate(1500);
      }
    });
  }


  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Dodaj wymagane uprawnienia w pliku manifestu dla występienia wibracji

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

AndroidManifest.xml

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="pl.uazz.wibracje.app" >

  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="pl.uazz.wibracje.app.MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Uruchom i wypróbuj aplikację.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.