Inne działy

 

Android przyciski opcji (Radio Button) Przykład

 

W tym przykładzie widzimy, jak dodać przyciski radiowe do naszej aplikacji Android. Możemy użyć przycisk opcji przy użyciu klasy android.widget.RadioButton , ale jeden przycisk opcji jest bezużyteczny. Android udostępnia klasę android.widget.RadioGroup dla grupy przycisków opcji tak, że jeśli jeden przycisk opcji jest wybrany z grupy inne nie są zaznaczone. Tutaj będziemy projektować ekran posiadający przyciski opcji w grupie i przycisk wyświetlający obiekt toast z wynikiem ankiety.

 

Projekt wykonany w AndroidStudio

 

Więc zacznijmy:

 

Utwórzmy nowy projekt File -> New Project… zachowując domyślne nazwy plików MainActivity.java oraz activity_main.xml.

Zaprojektujmy plik układu z kontrolką TextView, w której zamieścimy pytanie oraz grupy przycisków opcji i przycisku wyświetlającego wynik

 

activity_main.xml

 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Jak oceniasz stronę Uazz.pl" />

  <RadioGroup
    android:id="@+id/radioOptions"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:checked="true"
      android:text="1" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="2" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="3" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio4"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="4" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio5"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="5" />
  </RadioGroup>

  <Button
    android:id="@+id/btnWyswietlWynik"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Wyświetl wynik" />

</LinearLayout>

Teraz w pliku aktywności należy wyświetlić tekst skojarzony z przyciskiem WyswietlWynik.

 

MainActivity.java

 

package pl.uazz.radiobutton.app;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  //Deklaracje zmiennych
  private RadioGroup radioGroup;
  private RadioButton radioButton;
  private Button btnWyswietlWynik;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    radioGroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.radioOptions);
    btnWyswietlWynik = (Button)findViewById(R.id.btnWyswietlWynik);

    btnWyswietlWynik.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        int zaznaczonyId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId();

        radioButton = (RadioButton)findViewById(zaznaczonyId);
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Twój wynik to " + radioButton.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }


  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Uruchom i wypróbuj aplikację.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.