Inne działy

 

Android wyświetlanie listy uruchomionych procesów - Przykład

 

W tym przykładzie zobaczymy, w jaki sposób wyświetlić wszystkie uruchomione procesy aplikacji w urządzeniu lub w emulatorze. To można zrobić poprzez utworzenie instancji dla klasy ActivityManager. W tej przykładowej aplikacji wyświetlimy listę uruchomionych procesów aplikacji w formie listy i wyświetlimy ją w kontrolce TextView.

Projekt wykonany w AndroidStudio

Więc zacznijmy:
Utwórz nowy projekt File -> New Project… Pozostaw domyślne nazwy plików dla aktywności MainActivity.java dla pliku wyglądu activity_main.xml

 

Teraz zaprojektujemy interfejs użytkownika w pliku activity_main.xml zawierający kontrolkę TextView.

activity_main.xml:

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="pl.uazz.wyswietlprocesy.app.MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:text="Uruchomione procesy\n"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

</RelativeLayout>

 

Teraz w pliku MainActivity.java za pomocą wystąpienia klasy ActvityManager uzyskamy odpowiednią usługę systemową i umieścimy listę procesów w kontrolce TextView.

MainActivity.java:

 

package pl.uazz.wyswietlprocesy.app;

import android.app.ActivityManager;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    TextView textView = (TextView)findViewById(R.id.textView);
    ActivityManager activityManager = (ActivityManager) this.getSystemService(ACTIVITY_SERVICE);

    List<ActivityManager.RunningAppProcessInfo> procInfos = activityManager.getRunningAppProcesses();

    for (int i = 0; i < procInfos.size(); i++ ){
      textView.setText(textView.getText() + " " + (i + 1) + "." + procInfos.get(i).processName + "\n");
    }
  }


  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

}

Uruchom i wypróbuj aplikację.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.