Inne działy

 

 

Bash obliczenia matematyczne

Składnię matematyczne możemy zapisać w następujący sposób:

#!/bin/bash
echo $((6/2))

lub

#!/bin/bash
wynik=$[6/2]
echo "$wynik"

Możemy także zastosować polecenie let:

#!/bin/bash
liczba1=6
liczba2=2
let wynik=liczba1/liczba2
echo "$wynik"

Operatory arytmetyczne występujące w bashu:

 

  • -,+ - dodawanie odejmowanie
  • *,/,% - mnożenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia
  • ** - potęga
  • !,~ - logiczna i bitowa negacja
  • > - przesunięcia bitowe
  • ^,&, | - bitowe XOR, AND, OR
  • ||, && - logiczne OR i AND
  • =,,!=, == - porównania
  • =,*=,/=,%=,+=,-=,=,&=,|=,^= - przypisania

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.