Inne działy

 

 

Operatory zwiększania, zmniejszania oraz przypisywania

 

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie operatorów zwiększania oraz zmniejszania, a pod tabelą sposób użycia.

Funkcja operatora Deklaracja operatora Nazwa operatora
Zwiększanie n++ Post - inkrementacja
++n Pre - inkrementacja  
Zmniejszanie n-- Post - dekrementacja
--n Pre - dekrementacja  

Poniżej zostanie pokazany sposób użycia tych operatorów w kodzie, oraz zostaną wytłumaczone zasady ich działania. Przykład będzie z operatorem inkrementacji (zwiększania). Zasada działania operatora dekrementacji jest analogiczna.

#include <stdio.h>

main ()
{
  int a = 0, n = 0;
  a = n++;
  printf("a = %d\n", a); // 0
  printf("n = %d\n", n); // 1
  
  a = 0;
  n = 0;

  a = ++n;
  printf("a = %d\n", a); // 1
  printf("n = %d\n", n); // 1
}

A więc tak, operator post – inkrementacji tak samo jak operator pre – inkrementacji zwiększa wartość swojego argumentu. Różnica między nimi jest taka, że z pomocą operatora post – inkrementacji zmienna a w wyrażeniu a = n++ będzie zawierała „starą” wartość zmiennej n, czyli tą przed zwiększeniem. Operator ten działa w taki właśnie sposób, że zwiększa wartość zmiennej dopiero po tym jak zostanie ona użyta.

Operator pre – inkrementacji zwiększa wartość zmiennej jeszcze przed jej użyciem, dlatego w tym przypadku zmienna a i n będą miały wartość 1. Operatory pre i post – dekrementacji działają w analogiczny sposób, tylko, że zmniejszają wartość swojego argumentu.

Wyrażenie, które ma postać n = n + 5 można i z reguły zapisuje się w innej, krótszej postaci za pomocą operatora przypisania, definiowanego jako n += 5. Ogólna postać operatora przypisania to: X=
Gdzie X może być jednym z następujących znaków: +, -, *, /, %, , &, ^, |
Poniżej występują przykładowe deklaracje operatora przypisania.

int i = 2, k = 3;
i += k;     // i = i + k; i = 5
i *= k + 2   // i = i * (k + 2); i = 10

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.