Inne działy

 

 

Instrukcja if z konstrukcją else-if

W sterowaniu programem występuje jeszcze jedna konstrukcja związana z if-else, a mianowicie jest to
else-if. Poniżej znajduje się deklaracja tejże konstrukcji, a pod nią opis wraz z przykładem.

if (wyrazenie1)
kod do wykonania1
else if (wyrazenie2)
kod do wykonania2
else
kod do wykonania3

 

Jak widać instrukcja ta jest rozbudowaną instrukcją if–else, zasada działania tej instrukcji jest niemalże identyczna.   Najpierw sprawdzane jest wyrazenie1, jeśli jest fałszywe, to program ma dodatkowe wyrażenie do sprawdzenia – wyrazenie2, jeśli jest prawdziwe to wykonują się kod do wykonania2, w przeciwnym wypadku wykonuje się kod do wykonania3. Chodzi o to, że w jednej instrukcji  if–else może znajdować się kilka warunków do sprawdzenia, tak więc konstrukcji else–if można dopisać tyle, ile się ich potrzebuje. Jeśli program ustali prawdziwość któregokolwiek z wyrażeń to zostają wykonane instrukcje związane z tym wyrażeniem i tylko te instrukcje, reszta jest pomijana.

Ostatnia część else oznacza "żaden z powyższych warunków", określa więc akcję podejmowaną w sytuacji, w której wszystkie poprzednie wyrażenia były fałszywe.

Poniżej znajduje się przykład z użyciem konstrukcji else–if


#include <stdio.h>

int main()
{
int wiek; // deklaracja zmiennej

printf("Wprowadz swoj wiek: "); //Pytanie o wiek
scanf("%d",&wiek); //Przypisanie do zmiennej danych wprowadzonych przez uzytkownika
if( wiek < 100 ) { //Jeśli wiek jest mniejszy od 100
printf ("Jestes jeszcze mlody!\n");
} else if ( wiek == 100 ) { //Użycie konstrukcji else if
printf ("Jestes stary\n");
} else { // Wykonywane, gdy nie jest spelniony zaden inny warunek
printf("Jesteś naprawdę stary\n");
}
return 0;
}

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.