Inne działy

 

 

Instrukcja switch

Instrukcja switch również służy do podejmowania decyzji. Można by powiedzieć, że jest podobna trochę do konstrukcji else–if, lecz sposób jej definicji trochę się różni. Poniżej znajduje się ogólna postać omawianej instrukcji.

 

switch ( wyrażenie ) {
case wartość1:
Kod do wykonania jeśli <wartość1> == wyrażenie
break;
case wartość2:
Kod do wykonania jeśli <wartość2> == wyrażenie
break;
...
default:
Kod do wykonania jeśli <wyrażenie> nie pasuje do żadnej powyższej wartości
break;
}

Na przykładzie poniżej wyjaśnimy działanie instrukcji switch:

Zasada działania instrukcji switch jest następująca. Po słowie kluczowym switch występuje argument w nawiasie, który przyjmuje dowolną wartość. Pomiędzy klamrami znajdują się pewne przypadki (case – wyrażenia stałe, nie mogą zależeć od zmiennych).  Tak więc program zamieszczony poniżej nie da się skompilować:

#include <stdio.h>

main()
{
int a = 10;
int b = 10;
int c = 20;

switch (a) {
case b:
printf("%d",b);
break;
case c:
printf("%d",c);
break;
default:
printf("Zaden z warunkow nie zostal spelniony");
break;
}
}

Po otrzymaniu argumentu instrukcja sprawdza, czy przekazana wartość jest równa wartości jednego z wymienionych przypadków i jeśli tak jest to wykonuje akcje, które są zdefiniowane po dwukropku. Instrukcja break po każdej akcji jest bardzo istotna, ponieważ przerywa działanie instrukcji switch, po wykonaniu zaplanowanej akcji.

Gdybyśmy nie użyli break, to instrukcja poniżej zostałaby wykonana, a po niej kolejna i jeszcze następne, aż do zamykającego instrukcję switch nawiasu klamrowego. Przypadek default oznacza, że żaden z przypadków nie mógł zostać spełniony (argument miał inną wartość, niż te zdefiniowane przez case). Przypadek default może zostać pominięty i w razie, gdy argument będzie się różnił od wymienionych przypadków, żadna akcja nie zostanie podjęta.

 

#include <stdio.h>

void graj_w_gry()
{
printf( "Gra została wybrana" );
}
void zaladuj_gre()
{
printf( "Gra zostala zaladowana" );
}
void gra_wieloosobowa()
{
printf( "Graj w trybie multiplayer" );
}

int main()
{
int input;

printf( "1. Graj w gre\n" );
printf( "2. Zaladuj gre\n" );
printf( "3. Tryb multiplayer\n" );
printf( "4. Wyjscie\n" );
printf( "Wybor: " );
scanf( "%d", &input );
switch ( input ) {
case 1:
graj_w_gry();
break;
case 2:
zaladuj_gre();
break;
case 3:
gra_wieloosobowa();
break;
case 4:
printf( "Dziękujemy za gre!\n" );
break;
default:
printf( "Blad wejscia, odrzucenie!\n" );
break;
}
getchar();

}

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.