Inne działy

 

 

Zmienne

Zmienne to obiekty, które zajmują pewien obszar w pamięci komputera, do którego możemy się odwołać podając ich nazwę lub adres (wskaźnik). Do zmiennej można wpisywać oraz zmieniać (w trakcie działania programu) wartości zależne od jej typu.

W języku C wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed ich użyciem, zwykle na początku funkcji przed pierwszą wykonywalną instrukcją. Deklaracja zapowiada właściwości zmiennych. Składa się ona z nazwy typu i z listy zmiennych. Każda zmienna ma swój typ, co oznacza tyle, że może przyjmować wartości z zakresu danego typu. W poniższej tabeli przedstawione zostały typy zmiennych wraz z opisem jakie wartości przyjmują.

Typ zmiennej i stałych Przyjmowane wartości
int Liczby całkowite
float Liczby rzeczywiste pojedynczej precyzji
double Liczby rzeczywiste podwójnej precyzji
char Zazwyczaj pojedyncza litera
Short int Krótsze liczby całkowite, niż int
long int Dłuższe liczby całkowite, niż int
long long int Bardzo duże liczby całkowite
long double Dłuższe liczby rzeczywiste, niż double

Istnieją jeszcze dodatkowe przedrostki (kwalifikatory), które można dodać przed typem zmiennej, tymi słowami są:

  • signed – Przedrostek umożliwiający definicję liczb dodatnich oraz ujemnych (standardowo)
  • unsigned – Przedrostek umożliwiający definicję liczb tylko dodatnich oraz zera.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.