Inne działy

 

 

Nazwy zmiennych i ich deklaracja

Deklaracja zmiennych w języku C jest bardzo prosta. Po pierwsze podajemy jej typ, po drugie podajemy jej nazwę, na końcu definicji stawiamy średnik. Jeśli tworzymy kilka zmiennych danego typu, to możemy wypisywać ich nazwy po przecinku. Przykładowe definicje zmiennych lokalnych, oraz globalnych pokazane zostały poniżej:#include &ltstdio.h>
unsigned short liczba;
unsigned id = 30;
main()
{
   const float vat = 0.23;
   int i, k = 2, x;
   unsigned int iloscPlyt;
   int gorna_granica = -10;
   float cenaHerbaty = 15.40;
}

Nazwy zmiennych mogą być dowolnymi ciągami znaków, mogą zawierać cyfry przy czym cyfra nie może być pierwszym znakiem. Znak podkreślenia również jest dozwolony. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż wielkość liter jest rozróżniana! Stała vat jest zdefiniowana, natomiast wyraz Vat nie jest stałą typu float!

Zaleca się, aby nazwy zmiennych były związane z ich docelowym przeznaczeniem. Jak widać na przykładzie powyżej czytając nazwy użytych zmiennych mamy poniekąd informację do czego będą służyć i dlaczego takie, a nie inne typy zmiennych zostały użyte. Nazwy zmiennych takie jak i, k, x służą zazwyczaj do sterownia pętlami.

Zmienne globalne deklarowane są poza ciałem funkcji. Dodawanie przedrostka określającego jego długość bądź znak, lub jednocześnie oba można zapisać w postaci pełnej, czyli np. unsigned short int nazwaZmiennej; bądź w skróconej formie (unsigned short nazwaZmiennej), jak pokazano na przykładzie, czyli nie pisząc słowa kluczowego int. Pisanie skróconej formy oznacza, że typem zmiennej będzie int!

Wartości zmiennych mogą zostać zainicjowane podczas tworzenia zmiennych. Po nazwie zmiennej wstawiamy znak równości i wpisujemy odpowiednią (do typu zmiennej) wartość (wartości jakie można wpisywać przedstawione zostały w poprzednim artykule. Jeśli tworzmy zmienną globalną i nie zainicjujemy jej żadnej wartości, to kompilator przypisze jej wartość zero, co jest odróżnieniem od zmiennych lokalnych, które nie zainicjowane przez programistę posiadają śmieci (losowe wartości, które były w danym obszarze pamięci przed jej zajęciem).

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.