Inne działy

 

 

Język C++ struktura programu

 

Chyba najlepszym sposobem, aby rozpocząć naukę języka programowania jest pisanie programów. Dlatego tutaj jest nasz pierwszy program:

 

// mój pierwszy program w C++ 

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
cout << "Witaj Świecie!";
return 0;
}

 

Sposób edytowania i kompilowania programu zależy od kompilatora jakiego używasz. W zależności od tego, czy posiada interfejs Development czy nie i od jego wersji. Więcej informacji o prgramach znajdziesz e sekcji Programy/Środowiska programistyczne. Ja osobiście używam programu CodeBlocks pod system Windows.

Powyższy program jest typowym programem jaki piszą początkujący programiści po raz pierwszy, a jego wynikiem działania jest wyświetlenie na ekranie komputera zdania "Witaj Świecie!". Jest to jeden z najprostszych programów, które można napisać w C++, ale zawiera już podstawowe składniki, które każdy program C++ ma. Będziemy rozpatrywać linia po linii kod tego programu:

// mój pierwszy program w C++

To jest linia komentarza. Wszystkie linie rozpoczynające się dwoma znakami slash (/ /) są uważane za komentarze i nie mają żadnego wpływu na zachowanie programu.Programista może wykorzystać je do krótkich wyjaśnień lub uwag w kodzie źródłowym programu. W tym przypadku linia komentarza to krótki opis co nasz program wykonuje.

 

 #include <iostream>

Linie zaczynające się znakiem hash (#) są to dyrektywy dla preprocesora. Nie są one regularnymi liniami kodu z wyrażeniami, ale są wskazówkami dla kompilatora preprocesora. W tym przypadku dyrektywa # include <iostream> informuje preprocesor aby dołączył standardowy plik nagłówkowy iostream. Ten specyficzny plik (iostream)
zawiera deklaracje podstawowych standardowych bibliotek w C++ i jest on dołączony, ponieważ jego funkcjonalność ma być później wykorzystane w programie.

 

using namespace std;

Wszystkie elementy bibliotek standardowych C++ są zgłaszane w ramach tzw obszaru, namespace std. Tak więc w celu uzyskania dostępu do ich funkcjonalności możemy zadeklarować wyrażenie, że będziemy używać tych podmiotów. Linia ta bardzo często występuje w programach C++, które korzystają z biblioteki standardowej, i faktycznie będzie ona zawarta w większości kodów źródłowych zawartych w tym kursie.

 

int main()

Linia ta odpowiada za definicje głównej funkcji main w programie. Główna funkcja jest to punkt, w którym wszystkie programy w języku C++ rozpoczynają się, niezależnie od jej położenia w kodzie źródłowym. Nie ma znaczenia, czy istnieją inne funkcje z innymi nazwami zdefiniowanymi przed lub po funkcji głównej.


Słowo main występuję w kodzie razem z parą nawiasów (). To dlatego, że jest to deklaracja funkcji. Opcjonalnie, te nawiasy mogą zawierać listę parametrów. Zaraz po tych nawiasach możemy znaleźć ciało funkcji main czyli kod ujęty w nawiasy klamrowe {}. Kod zawarty pomiędzy tymi nawiasami jest wykonywany gdy funkcja jest wywołana.

 

cout << "Witaj Świecie!"

Ta linia w języku C++ jest instrukcją. Instrukcja może być prostym lub złożonym wyrażeniem, które wykonuje jakieś działanie. W rzeczywistości, to wyrażenie wykonuje jedynie czynności, które powodują wyświetlenie napisu w naszym pierwszym programie.

 cout reprezentuje standardowy strumień wyjścia w C++, i sensem całej instrukcji jest, aby wstawić ciąg znaków (w tym przypadku Witaj Świecie) do standardowego strumienia wyjściowego (zwykle jest to ekran).

 cout jest zadeklarowane w standardowym pliku iostream w przestrzeni nazw std, więc dlatego musieliśmy ten określony plik zadeklarować, że będziemy z niego korzystać z tej konkretnej przestrzenie nazw w naszym kodzie.

 Zwróć uwagę, że instrukcja kończy się znakiem średnika (;). Ten znak jest używany aby oznaczać koniec instrukcji i faktycznie musi być zamieszczony na końcu wszystkich instrukcji we wszystkich programach C++ (jeden z najczęstszych błędów składniowych to oczywiście zapomnienie aby podać średnik po instrukcji).

 

return 0;

Instrukcja return informuje nas o końcu funkcji głównej. Koniec może nastąpić z kodem powrotu (w naszym przykładzie kod powrotu wynosi 0). Kod powrotu 0 dla funkcji głównej main jest powszechnie interpretowane, że program działał i zakończył swoje działanie zgodnie z oczekiwaniami bez żadnych błędów w takcie wykonywania programu. Jest to najbardziej normalny sposób, aby zakończyć program C++ w konsoli znakowej.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.