Inne działy

 

 

Język C++ struktura programu cd.

 

Można zauważyć, że nie wszystkie linie tego programu wykonują akcje, gdy kod jest wykonywany. Były linie zawierające tylko komentarze (te na początku z //). Były linie z dyrektywą dla kompilatora preprocesora (rozpoczynającymi się od #). Potem były wiersze, które rozpoczęły deklaracje funkcji (w tym przypadku, Główną funkcją) i wreszcie linie z instrukcją (np. wprowadzenie do cout), które zostały w całości objęte blokiem przez nawiasy klamrowe ({}) głównej funkcji.

Program został napisany w kilku liniach, aby był bardziej czytelny, ale w C++ nie mamy sztywnych zasad, w jaki sposób oddzielać instrukcje w różnych liniach. Na przykład, zamiast

 

int main () 
{
cout << "Witaj Świecie!";
return 0;
}

 

możemy napisać:

int main () { cout << "Witaj Świecie!"; return 0; }

 wszystko w jednym wierszu i miałoby to takie same znaczenie jak kod powyżej.

 W C++ oddzielanie wyrażeń jest określone za pomocą średnika ; umieszczonego na końcu instrukcji. Separacja różnych linii kodu nie ma znaczenia. Możemy napisać wiele instrukcji w jednej linii lub napisać pojedynczą instrukcję, która ma wiele linii kodu. Podział kodu w różnych liniach służy jedynie do tego aby uczynić kod bardziej czytelny dla ludzi, którzy będą go czytali.

Dodajmy dodatkowe instrukcje do naszego pierwszego programu:

 

// mój drugi program w C++ 

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
cout << "Witaj Świecie! ";
cout << "Jestem programem napisanym w C++";
return 0;
}

 W tym przypadku wykonano dwie instrukcje cout w dwóch różnych wyrażeniach. Po raz kolejny zastosowano podział kodu na różne linie w celu zwiększenia czytelności programu. Jednak kod może być zapisany także w poniższy sposób:

 

int main () { cout << "Witaj Świecie! "; cout << "Jestem programem napisanym w C++"; return 0; }

 

Możemy także swobodnie podzielić kod na więcej linii, jeśli uznamy to za wygodniejszy sposób:

int main () 
{
cout <<
"Witaj Świecie!";
cout
<< "Jestem programem napisanym w C++";
return 0;
}

 I wynik znowu był dokładnie taki sam jak w poprzednich przykładach.

 Dyrektywy preprocesora (te, które zaczynają się od #) są z tej zasady wyłączone, ponieważ nie są wyrażeniami. Są to linie czytane i przetwarzane przez preprocesor i same nie tworzą żadnego kodu. Dyrektywy preprocesora muszą być napisane w osobnych liniach i nie muszą kończyć się średnikiem (;).

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.