Inne działy

 

 

C++ identyfikatory

 Ważny identyfikator jest sekwencją składającą się z jednej lub więcej liter, cyfr lub znaków podkreślenia(_). Ani spacje, ani znaki interpunkcyjne czy symbole nie mogą być częścią identyfikatora. Mogą występować tylko litery, cyfry i pojedyncze znaki podkreślenia. Ponadto identyfikator zmiennej zawsze musi zaczynać się od litery. Identyfikatory zmiennych mogą też zaczynać się od znaku podkreślenia (_), ale w niektórych przypadkach mogą być one zarezerwowane dla kompilatora takie jak słowa kluczowe czy identyfikatory zawierające dwa kolejne znaki podkreślenia. W żadnym przypadku nie mogą one zaczynać się cyfrą.

Kolejną zasadą, którą trzeba wziąć pod uwagę podczas nadawania nazw identyfikatorów jest to, że nie można użyć żadnego słowa kluczowego języka C++ ani kompilatora. Standardowe słowa kluczowe w języku C++ są przedstawione poniżej:

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register, reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while 

 Dodatkowo, alternatywne reprezentacje dla niektórych operatorów nie mogą być stosowane jako identyfikatory, ponieważ są one zastrzeżone w niektórych okolicznościach.

 and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq

Twój kompilator może również zawierać dodatkowe specyficzne zastrzeżenia słów kluczowych.

 Bardzo ważne: język C++ rozróżnia wielkość liter. Oznacza to, że identyfikator napisany małymi literami nie jest równoważny napisanemu dużymi literami. Tak więc na przykład zmienna REZULTAT nie jest taka sama jak rezultat czy Rezultat. Są to trzy różne identyfikatory zmiennych.

 

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.