Inne działy

 

 

Język C++ deklaracja zmiennych

 

Aby użyć zmiennej w C++, musimy najpierw zadeklarować, określić jaki typ danych chcemy użyć. Aby zadeklarować nową zmienną należy napisać specyfikator pożądanego typu danych np. int, bool, float a następnie jej nazwę. Na przykład:

int a;

float moja-liczba;

Są to dwie ważne deklaracje zmiennych. Pierwsza deklaruje zmienną typu int z nazwą zmiennej a. Druga instrukcja deklaruje zmienną typu float z nazwą zmiennej moja-liczba. Raz zadeklarowane zmienne a i moja-liczba mogą być stosowane w całym programie.

Jeśli masz zamiar zadeklarować więcej niż jedną zmienną tego samego typu, można je zadeklarować w jednej instrukcji rozdzielając je przecinkami. Na przykład:

int a, b, c;

Instrukcja powyżej deklaruje trzy zmienne a, b, c, wszystkie typu int i ma dokładnie takie samo znaczenie, jak:

int a;

int b;

int c;

Liczby całkowite typu char, short, long i int mogą być ze znakiem (-) lub bez znaku w zależności od zakresu jaki reprezentują, mogą reprezentować zarówno wartości dodatnie jak i ujemne liczby bez znaku mogą prezentować tylko wartości dodatnie (i zero). To może być określone za pomocą specyfikatora przed nazwą typu. Na przykład:

unsigned short int moja_zmienna;

signed int zmienna_dodatnia;

Domyślnie, jeśli nie określimy znaku większość ustawień kompilatora przyjmuje za wartość domyślną zmienną ze znakiem, dlatego zamiast kodu z drugiej linii powyższego przykładu moglibyśmy napisać:

int zmienna_dodatnia;

z dokładnie tym samym znaczeniem co ze słowem signed.

Wyjątkiem od tej reguły jest typ char, który jest uważany za typ danych typu znakowe i domyślnie jest stosowany bez znaku. Jeżeli zamierzasz przechowywać wartości liczbowe w zmiennej typu char musisz podać czy stosujesz ją ze znakiem czy bez znaku.

Typ short i long mogą być używane jako typ specyfikatorów. W tym przypadku odnosi się do ich całkowitych typów: short jest równoważne short int a long jest równoważne long int. Następujące dwie deklaracje zmiennych są równoważne:

short rok;

short int rok;

Wreszcie ze znakiem lub bez znaku mogą być również stosowane jako samodzielne typy specyfikatorów, co oznacza że int ze znakiem i bez znaku mogą być stosowane. Dwie poniższe deklaracje są równoważne:

unsigned nastepny_rok;

unsigned int nastepny_rok;

Aby zobaczyć, jak deklaracje zmiennych wyglądają w działaniach w ramach programu, przedstawimy kod programu:

 

// operacje na zmiennych 

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
// deklarowanie zmiennych:
int a, b;
int result;

// process:
a = 5;
b = 2;
a = a + 1;
result = a . b;

// wyświetl wynik:
cout << result;

// zakończenie programu:
return 0;
}

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.