Inne działy

 

 

Język C++ operatory

 

Kiedy już wiemy o istnieniu zmiennych i stałych, możemy zacząć pracować z nimi. W tym celu, C ++ integruje operatory. W przeciwieństwie do innych języków, których operatorami są głównie słowa kluczowe, operatory w C ++ w większości składają się z oznaczeń, które nie są częścią alfabetu, ale są dostępne we wszystkich klawiaturach. To sprawia, że kod C ++ staje się krótszy i bardziej międzynarodowy, ponieważ polega mniej na angielskich słowach, ale wymaga na początku trochę wysiłku podczas uczenia się.

Nie musisz zapamiętać wszystkich wiadomości z tej lekcji. Najwięcej informacji jest udostępnionych jedynie aby mogły służyć do późniejszego wykorzystania w przypadku, gdy jest to potrzebne.

 

Operator przypisania (=)

a = 5;

Ta instrukcja przypisuje wartość całkowitą 5 do zmiennej a. Część po lewej stronie operatora przypisania (=) jest znana jako wartość (lewa) a po prawej, jako prawa rvalue (wartości). Lewa wartość musi być zmienna podczas gdy prawa wartość może być stałą, zmienną, wynikiem operacji lub ich kombinacji.
Najważniejszą zasadą podczas przypisywania jest zasada od prawej do lewej: operacja przypisania odbywa się zawsze od prawej do lewej, a nie inny sposób:

a = b;

Wyrażenie to przypisuje do zmiennej a (lewa wartość) wartości zawarte w zmiennej b (prawa wartość).

Rozważmy również, że tylko przypisanie wartości b w chwili operacji przepisania. Dlatego później zmiana zawartości zmiennej b nie wpłynie na nową wartość zmiennej a.

Na przykład, spójrzmy na następujący kod - mam włączone opisywanie treści przechowywanych w zmiennych w komentarzach:

 

   // operator przypisania

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int a, b; // a:?, b:?
a = 10; // a:10, b:?
b = 4; // a:10, b:4
a = b; // a:4, b:4
b = 7; // a:4, b:7

cout << "a:";
cout << a;
cout << " b:";
cout << b;

return 0;
}

 

Kod ten daje nam w wyniku, rezultat że w zmiennej a jest zawarta wartość 4 a zawartość zmiennej B wynosi 7. Zauważ, że końcowa modyfikacja zmiennej b nie ma wpływu na zmienną a, chociaż wcześniej była operacja przypisania a = b.

Język C++ ma właściwość w stosunku do innych języków programowania, że operacje przypisania mogą być używane po prawej stronie wyrażenia dla innej operacji przypisania. Na przykład:

a = 2 + (b = 5);

jest ekwiwalentem dla następujących operacji:

b = 5;
a = 2 + b;

to znaczy: najpierw przypisujemy wartość 5 do zmiennej b, następnie przypisujemy do wartości 2 wynik poprzedniej operacji (b = 5), co daje w ostatecznym wyniku wartość 7.

Następujące wyrażenie jest również poprawne w C++:

a = b = c = 5;

przypisuje wartość 5 do wszystkich trzech zmiennych a, b i c.

 

Operatory arytmetyczne (+, -, *, /,%)


Pięć operacji arytmetycznych jest obsługiwanych przez język C ++ są to:

 

+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
% modulo

 

Operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dosłownie odpowiadają ich operatorom  matematycznym. Tylko jedna nie może być tak wykorzystana, jest to modulo, której operatorem jest znak procentu (%). Modulo jest działaniem, które daje resztę z dzielenia dwóch wartości. Na przykład, jeśli napiszemy:

a = 11 % 3;

zmienna a będzie zawierała wartość 2 gdyż 11 podzielone przez 3 daje wynik 9 i pozostaje 2 reszty.

 

Operatory relacyjne (+ =, - =, * =, / =,% =, >> =, << =, & =, ^ =, | =)

 

Gdy chcemy zmienić wartość zmiennej, wykonując operację na wartościach aktualnie przechowywanych w tej zmiennej możemy użyć złożonych operatorów przypisania:

 

wyrażeniejest równoważne
wartość += inkrementacja; wartość = wartość + inkrementacja;
a -= 5; a = a - 5;
a /= b; a = a / b;
cena *= jednostki + 1; cena = cena * (jednostki + 1);

 i to samo dla wszystkich pozostałych operatorów. Na przykład:

// złożone operatory przypisania

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int a, b=3;
a = b;
a+=2; // ekwiwalent a=a+2
cout << a;
return 0;
}

 

Operatory inkrementacji i dekrementacji (++ i --)

Operator inkrementacji (++) wykonuje czynność polegającą na zwiększeniu o jeden wartość zmiennej, a operator dekrementacji (--) wykonuje czynność zmniejszającą wartość zmiennej o jeden i są równoważne działaniom  +=1 i -=1. Tak więc:

c++;
c+=1;
c=c+1;

są równoważne w funkcjonalności, każde z nich spowoduje wzrost wartości zmiennej c o jeden. Cechą tego operatora jest, to że może być wykorzystany zarówno jako przedrostek i jako przyrostek. Oznacza to, że może być zapisany albo przed identyfikatorem zmiennej (++a) lub po nim (a++)

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.