Inne działy

 

 

Język C#

 Wtej części kursu C#, będziemy zajmowali się wprowadzeniem do programowania w języku C#.

Cel

Celem tego kursu jest abyś czytelniku zaczął programować w  język programowania C # . Tutorial ten  obejmuje rdzeń języka C #. Zmienne, tablice, struktury kontrolne i inne funkcje podstawowe. Nie jest to pełny opis języka. Jest to szybkie, wstępne wprowadzenie. Ten poradnik wykorzystuje kompilatory wiersza poleceń do tworzenia aplikacji. Nie obejmuje ona graficznych interfejsów, lub wizualnych środowisk IDE. Ten poradnik koncentruje się na języku C #.

C #

C # jest nowoczesnym, wysokiego poziomu, ogólnego przeznaczenia, obiektowym językiem programowania. Jest to główny język. NET Framework. Założeniami projektu języka były odporność oprogramowania, trwałość i wydajność programisty. Może być stosowany do tworzenia aplikacji konsolowych, aplikacji GUI, aplikacji internetowych, zarówno na komputerach lub systemach wbudowanych. Jest to bardzo popularny język. Obecnie jest to jednen z najlepszych 10 języków popularnych na świecie. Został on stworzony na platformie Windows. Projekt Mono stworzył klona na platformach Linux i Mac. C # jest to kompilowany język. Kod źródłowy jest kompilowany do plików wykonywalnych (. Exe), które są wykonywane przez. Platformy NET.

Kompilacja

Obecnie istnieją dwa główne kompilatory języka C #. Kompilator Microsoftu i kompilator Mono.

Używając systemu Linuks musimy zainstalować kompilator języka C # Mono. Plik kompilatora nazywa się gmcs dla C # 3.0 i dmcs dla wersji 4.0. Aby zainstalować kompilator Mono C#, musimy zainstalować platformę Mono.

 

$ gmcs przykladowy.cs
$ ./przykladowy.cs

W taki sposób możemy skompilować i uruchomić program C # w systemie Linuks.

 


Windows

W systemie Windows, mamy dwie podstawowe opcje. Możemy użyć kompilatora wiersza poleceń lub użyć jakiejś wersji programu Visual Studio.  .NET Framework jest już zainstalowany w wielu wersjach systemu operacyjnego Windows. Jeśli nie, możemy go pobrać i zainstalować z witryny microsoft.com.

 W moim systemie .NET Framework został zainstalowany w następującej lokalizacji:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5

W tej lokalizacji znajduję się plik csc.exe, który jest kompilatorem dla języka C #.

C:\programming\csharp>C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc.exe simple.cs
C:\programming\csharp>simple.exe

 W ten sposób skompilowaliśmy i uruchomiliśmy prosty program C # w systemie Windows.

Inną opcją jest użycie np. Visual Studio C # Express Edition. Tworzymy nowy projekt. W tym celu wybierz polecenie Plik/Nowy projekt lub użyj skrótu CTRL+N. Wybierz Console Application

Aby uruchomić przykład należy wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+F5.

 


 

Jak używać Mono w Windows

W czasie instalacji pakietu Mono w menu Start jest tworzona grupa Mono 2.10.8 for Windows a w niej znajduję się skrót do programu powłoki Mono pracujący w wierszu poleceń, który nazywa się Mono-2.10.8 Command Prompt. Program ten uruchamia powłokę poleceń z już skonfigurowanymi ścieżkami.

 Aby przetestować kompilator MCS i program mono, uruchom wiersz poleceń i stwórz prosty plik w języku C#:

C:\> echo class Y { static void Main() {System.Console.Write("PK"); }} > y.cs

Teraz możesz skompilować plik źródłowy y.cs do pliku wykonywalnego, używając kompilatora  języka C# mono:

C:\> mcs y.cs

Plik wykonywalny y.exe będzie działał zarówno z bibliotekami Mono jak i Windows, aby spróbować uruchomić program z biblioteką Mono wykonaj to w następujący sposób:

C:\> mono y.exe
PK
C:\>

 Spróbuj to zrobić w Windows:

C:\> y.exe
PK
C:\>

 Jeśli przeszedłeś te wszystkie kroki pomyślnie, oznacza to, że masz działającą instalację Mono.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.