Inne działy

 

 

C# struktura leksykalna

Komputerowe języki programowania, jak ludzkie języki, mają leksykalną strukturę. Kod źródłowy programu C # składa się ze znaków. Znaki są podstawowymi elementami kodu. W języku C #, mamy komentarze, zmienne, literały, operatory, separatory i słowa kluczowe.

Programy napisane W języku C # składają się ze znaków z zestawu znaków Unicode.

Komentarze

Komentarze są wykorzystywane przez ludzi do opisywania kodu źródłowego. Istnieją trzy typy komentarzy w języku C #. Pojedyncza linia komentarza, komentarz wieloliniowy i komentarz w stylu XML. Komentarze XML mogą być wyodrębnione do plików HTML.

Komentarze wieloliniowe są oznaczane znakami /*  */. Komentarz jedno liniowy rozpoczyna się dwoma znakami slash //.

 

using System;

/*
To jest plik komentarz.cs
Author: Alex
Rok nauki 2012
*/

public class CSharpApp
{
// Tu się zaczyna program
public static void Main()
{
Console.WriteLine("To jest plik komentarz.cs");
}
}

Komentarze są ignorowane przez kompilator C #.

Komentarze nie mogą być zagnieżdżone. Poniższy kod nie zostanie skompilowany.

/*
To jest plik komentarz.cs
/* Author: Alex */
Rok nauki 2012
*/

 


 

Białe znaki (spacje)

Białe znaki (spacje) w C # są używne do oddzielania znaczników w pliku źródłowym. Są również stosowane w celu poprawy czytelności kodu źródłowego.

int i = 0;

Spacje są wymagane w niektórych miejscach. Na przykład pomiędzy słowem kluczowym int i nazwą zmiennej. W innych miejscach jest to zabronione. Spacje nie mogą być stosowane w nazwach zmiennych lub słowach kluczowych.

 

int a=1;
int b = 2;
int c = 4;

Ilość spacji pomiędzy znakami nie ma znaczenia tak jak na przykładzie powyżej

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.