Inne działy

 

 

C sharp podstawy

 

W tej części kursu C #, omówimy podstawowe zasady programowania w języku C #. Wprowadzimy bardzo podstawowe programy. Będziemy pracować z zmiennymi, stałymi i podstawowymi typami danych. Będziemy czytać i pisać do konsoli.

Zaczynamy z bardzo prostym przykładem kodu.

 

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("To jest C#");
}
}

To jest nasz pierwszy program w C #. Będą w nim: "To jest C #" wiadomość do konsoli. Wyjaśnimy to linia po linii.

using System;

Przy pomocy using importujemy określoną przestrzeń nazw do naszego programu. Przestrzenie nazw są tworzone dla grupy i / lub podmiotów nazwanych aby je odróżnić od innych. To zapobiega konfliktom nazw. Ta linia jest wyrażeniem C #. Każda instrukcja kończy się średnikiem.

public class CSharpApp
{
    ...
}

Każdy Program C # jest skonstruowany w następujący sposób, składa się z klas i jej części .Klasa jest podstawowym budulcem programu C #. Słowo Public daje nieograniczony dostęp do tej klasy. Powyższy kod jest definicją  klasy. Definicja ma ciało, które zaczyna się od lewego nawiasu klamrowego ({), a kończy się z prawym nawiasem klamrowym (}).

static void Main()
{
    ...
}

Main () jest to metoda. Metoda jest to kawałek kodu stworzony aby wykonać określoną pracę. Zamiast umieszczać całość kodu w jednym miejscu, możemy podzielić go na kawałki, zwane metodami. Daje to modularność dla naszej aplikacji. Każda metoda ma ciało, w którym będziemy umieszczać wyrażenia. Ciało metody jest otoczone nawiasami klamrowymi. Szczególne zadanie dla metody main () jest to, aby uruchomić aplikację. Jest to punkt wyjścia do każdego programu konsolowego w C #. Metoda ta jest uznana za statyczną. Ta statyczna metoda może być wywołana bez potrzeby tworzenia instancji klasy CSharApp. Najpierw musimy uruchomić aplikację i po tym, jesteśmy w stanie stworzyć instancję klasy.

Console.WriteLine("To jest C#");

W tej linii kodu, możemy wydrukować napis "To jest C #" do konsoli. Aby wydrukować wiadomość do konsoli, używamy metody WriteLine () z klasy Console. Klasa reprezentuje standardowe wejście, wyjście i strumienie o błędach w aplikacjach konsolowych. Zauważ, że klasa Console jest częścią przestrzeni nazw System. Linia ta była zdolna zaimportować przestrzeń nazw z  wyrażeniem using System; Jeśli nie skorzystalibyśmy z wyrażenia, musielibyśmy użyć w pełni kwalifikowanej nazwy metody WriteLine ().

Byłoby to System.Console.WriteLine ("To jest C#").

$ ./simple.exe

To jest C#

Uruchamiając ten program otrzymujemy powyższy wynik.

 


 

Odczytywanie wartości: możemy użyć klasy Console aby odczytać wartości.

 

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
string imie;

Console.Write("Wprowadź swoje imie: ");
name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Cześć {0}", imie);
}
}

Drugi program odczyta wartość z konsoli i ją wydrukuje.

string imie;

Deklarujemy zmienną. Zmienna o nazwie "imie". W przeciwieństwie do stałych, które przechowują tylko jedną wartość w czasie trwania programu, może przechowywać różne zmienne o różnych wartościach tego samego typu. Słowo kluczowe string definiuje typ danych zmiennej. Nasza zmienna będzie posiadać wartość ciągu.

name = Console.ReadLine();

Czytamy z terminala. Gdy wciskamy Enter, to dana wejściowa jest przypisana do zmiennej imie.

Console.WirteLine("Cześć {0}", imie);

W tej linii kodu, możemy wykonać zmiennej interpolacji. Zmienna interpolacji zastępuje zmienną z ich wartością wewnątrz literałów. Kolejne nazwy zmiennej interpolacji są: podstawianie zmiennych i zmienne ekspansji.

$ ./czytajlinie.exe

Wprowadź  swoje imie: Adam

Cześć Adam

Powyżej wynik działania drugiego programu.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.