Inne działy

 

 

C sharp zmienne i stałe

 

Zmienna jest miejscem do przechowywania danych. Zmienna ma nazwę i typ danych. Określa typ danych, jakie wartości mogą być przypisane do zmiennej. Liczby, ciągi, wartości logicznych itd. Ponadto w czasie programu, zmienne mogą otrzymać różne wartości tego samego typu danych. Zmienne mogą być inicjowane na wartość domyślną w chwili ich deklarowania. W odróżnieniu od zmiennych, stałe zachowują swoje wartości. Po inicjalizacji, nie mogą już być zmodyfikowane. Stałe są tworzone za pomocą słowa kluczowego const.

 

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
string miasto = "Warszawa";
string imie = "Paweł"; int wiek = 35;
string narodowosc = "polska";

Console.WriteLine(miasto);
Console.WriteLine(imie);
Console.WriteLine(wiek);
Console.WriteLine(narodowosc);

miasto = "Gdynia";
Console.WriteLine(miasto);
}
}

W powyższym przykładzie, współpracujemy z czterema zmiennymi.

string miasto = "Warszawa";

Deklarujemy zmienną miasto typu string i inicjujemy ją wartością "Warszawa".

string imie = "Paweł"; int wiek =35

Deklarujemy, i inicjujemy dwie zmienne. Możemy umieścić dwa wyrażenia w jednej linii. Ale ze względów czytelności, każda instrukcja powinna być w osobnej linii.

Console.WriteLine(miasto);
Console.WriteLine(imie);
Console.WriteLine(wiek);
Console.WriteLine(narodowosc);

Drukujemy wartości zmiennych na ekran.

miasto = "Gdynia";

Przypisujemy nową wartość do zmiennej miasto.

$ ./zmienne.exe

Warszawa

Paweł

35

polska

Gdynia

Powyżej wynik działania programu.

 


 

Stałe jak już wspomniano powyżej, nie można zmienić ich wartości początkowych.

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
const int SZEROKOSC = 100;
const int WYSOKOSC= 150;
int var = 40;

var = 50;

// SZEROKOSC = 110;
}
}

 

 W tym przykładzie, zadeklarowaliśmy dwie stałe i jedną zmienną.

const int SZEROKOSC = 100;

const int WYSOKOSC = 150;

Używamy słowa kluczowego const informując kompilator, że deklarujemy stałą. Jest to konwencja aby pisać stałe wielkimi literami.

int var = 40;

var = 50;

Deklarujemy, i inicjujemy zmienną. Później przypisujemy nową wartość do zmiennej.

//  SZEROKOSC = 110;

Nie jest to możliwe przy stałych. Jeśli odkomentujemy tą linię, otrzymamy błąd kompilacji.

 

Interpolacja zmiennych

Zmienna interpolacji zastępuje zmienne z ich wartością wewnątrz literałów. Kolejne nazwy zmiennej interpolacji są: podstawianie zmiennych.

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
int wiek = 34;
string imie = "Adam";
string wyjscie;

wyjscie = string.Format("{0} ma {1} lat.", imie, wiek);
Console.WriteLine(wyjscie);
}
}

 

W C #, ciągi są niezmienne. Nie możemy zmodyfikować istniejącego ciągu. Zmienna interpolacja dzieje się podczas tworzenia ciągów.

int wiek = 34;

string imie = "Adam";

string wyjscie;

Tutaj deklarujemy trzy zmienne.

wyjscie = string.Format("{0} ma {1} lat.", imie, wiek);

Używamy metody Format ()  wbudowanej klasy string. {0}, {1} są to miejsca, gdzie zmienne są wyświetlane. Liczby przedstawiają pozycję zmiennej. {0} ma wartość pierwszej zmiennej , {1} drugiej itd.

$ ./interpolacja.exe

Adam ma 34 lata

Powyżej wynik działania programu.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.