Inne działy

 

 

C# typy danych - logiczne

 

W tej części kursu C #, będziemy mówić o typach danych.

Programy komputerowe pracują z danymi. Arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, kalkulatory. Narzędzia do pracy z różnymi typami danych są istotnym elementem współczesnego języka komputerowego. Typ danych to zbiór wartości, oraz dopuszczalne operacje na tych wartościach.

Dwa podstawowe typy danych w C # są to typy wartości i typy referencyjne. Prymitywne typy (oprócz napisów), wyliczenia i struktury są typami wartości. Klasy, stringi, interfejsy, tablice to typy referencyjne. Każdy typ ma wartość domyślną. Typy referencyjne są tworzone na stercie (Heap). Żywotność typu odniesienia jest zarządzana przez .NET Framework. Wartość domyślna dla typów referencyjnych jest null. Przypisanie do zmiennej typu referencyjnego tworzy kopię odwołania. Typy wartości są tworzone na stosie. Trwałość zależy od trwania zmiennej. Przypisanie do zmiennej typu wartości tworzy kopię wartości, które zostały przypisane. Typy wartości mają różne wartości domyślne. Na przykład, wartość logiczna domyślna to false, dziesiętny 0, string - łańcuch pusty "".

Wartości logiczne

Istnieje dwoistość budowy w naszym świecie. Istnieje, niebo i ziemia, woda i ogień, mężczyzna i kobieta, miłość i nienawiść. W języku C #  typ danych bool jest to prymitywny typ danych z jedną z dwóch wartości: true lub false. Jest to typ podstawowy. Bardzo często występujący w programach komputerowych.

Szczęśliwi rodzice czekają aż dziecko się narodzi. Wybrali nazwę dla obu możliwości. Jeśli to będzie chłopiec, wybrali imię Jan. Jeśli to będzie dziewczynka, wybrali imię Wiktoria.

 

using System;

class CSharpApp
{
static void Main()
{
bool chlopiec = false;

Random random = new Random();
chlopiec = Convert.ToBoolean(random.Next(0, 2));

if (chlopiec) {
Console.WriteLine("Użyjemy imie Jan");
} else {
Console.WriteLine("Użyjemy imie Wiktoria");
}
}
}

 Program korzysta z generatora liczb losowych, aby symulować nasz przypadek.

bool chlopiec = false;

Zmienna chlopiec jest naszaą zmienną typu boolean, zainicjowana na początku jako false.

Random random = new Random();

Tworzymy obiekt Random, który jest używany do obliczania liczby losowej. Jest to część przestrzeni nazw System.

chlopiec = Convert.ToBoolean(random.Next(0,2));

Metoda Next () zwraca liczbę losową w określonym przedziale. Dolne ograniczenie jest włączone, górna granica nie jest. Innymi słowy, otrzymujemy albo 0 albo 1. Później metoda Convert () dokonuje konwersji tych wartości logicznych 0 na false, 1 na true.

if (chlopiec) {
            Console.WriteLine("Użyjemy imie Jan");
} else {
            Console.WriteLine("Użyjemy imie Wiktoria");

}

Jeśli zmienna chlopiec jest ustawiona na wartość true, możemy wybrać imię Jan. W przeciwnym razie, możemy wybrać imię Victoria. Struktury sterujące jak if / else mogą pracować z wartościami logicznymi.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.