Inne działy

 

 

C# typy danych - Integers

 

Liczby całkowite są podzbiorem liczb rzeczywistych. Są one tworzone bez ułamka i przecinka. Zbiór liczb całkowitych mieści się Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} Liczby są nieskończone.

W językach komputerowych, liczby całkowite to prymitywne typy danych. Komputery mogą pracować praktycznie tylko z podzbiorem liczb całkowitych, ponieważ komputery mają skończoną pojemność pamięci. Liczby całkowite są używane do liczenia odrębnych podmiotów. Możemy mieć 3, 4, 6 ludzi, ale nie możemy mieć 3.33 ludzi. Możemy mieć 3.33 kg.

VB Alias.NET TypeWielkośćZakres
sbyte System.SByte 1 byte -128 to 127
byte System.Byte 1 byte 0 to 255
short System.Int16 2 bytes -32,768 to 32,767
ushort System.UInt16 2 bytes 0 to 65,535
int System.Int32 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
uint System.UInt32 4 bytes 0 to 4,294,967,295
long System.Int64 8 bytes -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
ulong System.UInt64 8 bytes 0 to 18,446,744,073,709,551,615

 Te liczby całkowite mogą być wykorzystane zgodnie z naszymi potrzebami. Nikt (z wyjątkiem może niektórych biblijnych ludzi), nie może być starszy niż 120, 130 lat. Następnie można użyć typu bajt dla zmiennej wiek w programie. Pozwoli to zaoszczędzić trochę pamięci.

 

using System;

class CSharpApp
{
  static void Main()
  {    
    byte a = 254;
    
    Console.WriteLine(a);
    a++;
    Console.WriteLine(a);
    a++;
    Console.WriteLine(a);
    a++;
    Console.WriteLine(a);
  }
}

 W przykładzie tym, staramy się przypisać wartość z poza zakresu typu danych. Prowadzi to do przepełnienia arytmetycznego. Przepełnienie arytmetyczne jest stanem, który pojawia się, gdy obliczenie daje wynik, który jest większy niż to, co do wielkości, które dany rejestr lub komórka pamięci może przechowywać lub reprezentować.

$ ./przepelnienie

254

255

0

1

W języku C #, gdy występuje przepełnienie, zmienna jest wyzerowana. W przeciwieństwie do, Visual Basic gdzie to będzie wyjątek.

Notacje liczby całkowitej mogą być określone w dwóch różnych zapisach w C #. Dziesiętny i szesnastkowy. Brak oznaczenia dla wartości ósemkowej lub binarnej. Liczby dziesiętne używane są normalnie, tak jak my je znamy. Liczby szesnastkowe są poprzedzone znakami 0x.

 

using System;

class CSharpApp
{
static void Main()
{
int num1 = 31;
int num2 = 0x31;

Console.WriteLine(num1);
Console.WriteLine(num2);
}
}

Możemy przypisać 31 do dwóch zmiennych przy użyciu dwóch różnych notacji. I możemy je wydrukować do konsoli.

$ ./intnotacja.exe

31

49

Domyślną nontacją jest system dziesiętny. Program pokazuje te dwa numery w układzie dziesiętnym. Innymi słowy, szesnastkowy 0x31 to jest 49 dziesiętnie.

Liczenie jabłek jeśli będziemy pracować z liczbami całkowitymi, mamy do czynienia z całymi podmiotami. Chcemy użyć liczb całkowitych aby policzyć jabłka.

 

using System;

class CSharpApp
{
static void Main()
{

// liczba_koszy
int liczba_koszy = 16;

// Liczba jabłek w każdym koszu
int jablek_w_koszu = 24;

// Całkowita liczba jabłek
int wynik = liczba_koszy * jablek_w_koszu;

Console.WriteLine("Liczba jabłek to {0}", wynik);

}
}

 W naszym programie, możemy liczyć na całkowitą ilość jabłek. Używamy operacji mnożenia.

$ ./jablka.exe

Liczba jabłek to 384

Powyżej wynik działania programu.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.