Inne działy

 

 

C# typ wyliczeniowy

 

Typ wyliczeniowy (zwane również enumeration lub enum) jest to typ danych składający się z zestawu nazwanych wartości. Do zmiennej, która została zadeklarowana jako typ wyliczeniowy może być przypisane wyliczenie jako wartość. Wyliczenia uczynią kod bardziej czytelnym.

 

using System;

class CSharpApp
{
enum Days
{
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday
}

static void Main()

{

Days dni = Days.Monday;

if (dni == Days.Monday)
{
Console.WriteLine("To jest poniedziałek");
}

Console.WriteLine(dni);

foreach (int i in Enum.GetValues(typeof(Days)))
Console.WriteLine(i);
}
}

 W naszym przykładowym kodzie, możemy utworzyć wyliczenie dni tygodnia.

enum Days
{
    Monday,
    Tuesday,
    Wednesday,
    Thursday,
    Friday,
    Saturday,
    Sunday
}

Typ wyliczeniowy jest tworzony z słowem kluczowym enum. Poniedziałek, wtorek ... Dni tygodnia są numerowane 0 .. 6.

Days dni = Days.Monday;

Mamy zmienną dni, która jest zadeklarowana jako typ Days. Jest ona inicjowana na poniedziałek.

if (dni == Days.Monday)
{
    Console.WriteLine("To jest poniedziałek");
}

Ten kod jest bardziej czytelny niż w przypadku porównywania zmiennej dni do jakiegoś numeru.

Console.WriteLine(dni);

Ta linia wyświetla słowo poniedziałek na konsoli.

 foreach(int i in Enum.GetValues(typeof(Days)))
    Console.WriteLine(i);

Ta pętla wypisuje liczby 0 .. 6 do konsoli. Dostajemy bazowy typ wartości enum. Na komputerze, enum jest tylko liczbami. Operator Typeof  jest używany do uzyskania wartości System.Type obiektu dla typu. Potrzebna jest metoda getValues(). Metoda ta zwraca tablicę wartości w określonym typie wyliczenia. Pętla foreach przechodzi przez elementy tablicy, element po elemencie i drukuje je do terminala.


Pracujemy dalej z typem wyliczeniowym

 

using System;

class CSharpApp
{
public enum Sezon : byte
{
Wiosna = 1,
Lato = 2,
Jesien = 3,
Zima = 4
}

static void Main()
{
Sezon s1 = Sezon.Wiosna;
Sezon s2 = Sezon.Jesien;

Console.WriteLine(s1);
Console.WriteLine(s2);
}
}

Pory roku mogą być łatwo wykorzystane jako teksty stałe. Możemy określić podstawowy typ dla wyliczenia oraz możemy podać dokładne wartości dla nich.

public enum Sezon : byte
    {
        Wiosna = 1,
        Lato = 2,
        Jesien = 3,
        Zima = 4
    }

Za pomocą dwukropka i typu danych określamy typ podstawowy dla enum. Nadajemy również każdemu elementowi określoną liczbę.

Console.WriteLine(s1);
Console.WriteLine(s2);

Te dwie linie wydrukują wartości enum do konsoli.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.