Inne działy

 

 

C# typy danych - DataTime

 

DateTime jest to typ wartości. Typ ten wyraża zwykle stan czasu jako datę i czas pory dnia.

 

using System;
 
class CSharpApp
{
    static void Main()
    {
        DateTime dzien;
 
        dzien = DateTime.Now;
 
        System.Console.WriteLine(dzien);
        System.Console.WriteLine(dzien.ToShortDateString());
        System.Console.WriteLine(dzien.ToShortTimeString());               
 
    }
}

 

Pokażemy dzisiejszą datę w trzech różnych formatach. Data i godzina, data i czas.

DateTime dzien;

Deklarujemy zmienną typu DateTime.

dzien = DateTime.Now;

Pobieranie obiektu DateTime, który jest ustawiony na bieżącą datę i czas na tym komputerze, wyrażony jako czas lokalny.

System.Console.WriteLine(dzien);

Ta linia drukuje datę w pełnym formacie.
 

System.Console.WriteLine(dzien.ToShortDateString());

System.Console.WriteLine(dzien.ToShortTimeString());
 

ToShortDateString() zwraca ciąg krótkiego formatu daty,  ToShortTimeString () zwraca ciąg formatu krótkiego czasu.

$. / Data.exe

15.08.2012 22:56:37

15.08.2012

22:56

Powyżej wynik działania programu.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.