Inne działy

 

 

C# metody String

 

C# ma kilka przydatnych wbudowanych metod, które można wykorzystać do pracy z tekstem.

Join () i split () są to bardzo przydatne metody.

 

using System; 

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
string[] items = new string[] {"C#", "Visual Basic", "Java", "Perl"};

string jezyk = string.Join(",", items);
Console.WriteLine(jezyk);

string[] ls = jezyk.Split(',');

foreach (string lang in ls)
{
Console.WriteLine(lang);
}
}
}

W naszym programie będziemy się łączyć i dzielić ciągi.

string [] items = new String [] {"C #", "Visual Basic", "Java", "Perl"};

To jest tablica łańcuchów. Ciągi te zostaną połączone.

string jezyk = string.Join(",", items);

Wszystkie słowa z tablicy są połączone. Budujemy jeden ciąg od nich. Wstawmy znak przecinek pomiędzy dwa słowa.

string [] ls = jezyk.Split (',');

Na lewo, możemy podzielić ciąg jezyk. Metoda Split ()  zwraca tablicę słów, którego granice wyznacza znak. W naszym przypadku jest to znak przecinka.

foreach (string lang w ls)
{
    Console.WriteLine (lang);
}

Przechodzimy przez tablicę i wyświetlamy jej elementy.

$ ./laczenie_ciagow.exe

C#,Visual Basic,Java,Perl
C#
Visual Basic
Java
Perl

Powyżej wynik działania programu

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.