Inne działy

 

 

C# operatory

 

W tej części kursu będziemy opisywać operatory stosowane w C#.

Wyrażenia są zbudowane z argumentów i operatorów. Operator wyrażenia wskazuje, które operacje mogą być zastosowane z argumentami. Kolejność stosowania operatorów w wyrażeniu pierwszeństwo i łączność z argumentami.

 Operator jest to specjalny znak, który wskazuje na pewien proces, który ma być przeprowadzony. Operatory stosowane w języka programowania są zaczerpnięte z matematyki. Programiści pracują z danymi. Operatory służą do przetwarzania danych.

W poniższej tabeli przedstawiono zestaw operatorów stosowanych w języku C #.

CategorySymbol
Znaki peratorów + -
Arytmetyczne + - * / %
Logiczne (boolean and bitwise) & | ^ ! ~ && || true false
Łączenie ciągów +
inkrementacja, dekrementacja ++ --
Przesunięcie << >>
Operatory porównania == != < > <= >=
Przypisanie = += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>=
Dostępność .
Indeksowanie []
Cast ()
Operator warunkowy ?:
Operatory konkatenacji + -
Tworzenie obiektu new
Typ informacji as is sizeof typeof
Kontrola wyjątków checked unchecked
Pośredni i adres * -> [] &
Lambda =>

 Operator ma zwykle jeden lub dwa argumenty. Te operatory, które działają tylko z jednym argumentem nazywane są operatorami jednoargumentowymi. Te, które pracują z dwoma argumentami nazywane są operatorami binarnymi. Jest również jeden potrójny operator (?:), który pracuje z trzema argumentami.

Niektóre operatory mogą stosowane w różnych sytuacjach. Na przykład operator + w powyższej tabeli widać, że jest używany w różnych przypadkach. Dodaje liczby, łączy ciągi, oznacza znak liczby. Wtedy mówimy, że operator jest przeciążony.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.