Inne działy

 

 

C # operatory arytmetyczne

 

Poniżej znajduję się tabela z listą operatorów arytmetycznych w C #.

 

SymbolName
+ Dodawanie
- Odejmowanie
* Mnożenie
/ Dzielenie
% Reszta z dzielenia (modulo)

 Poniższy przykład pokazuje, operacje arytmetyczne.

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
int a = 10;
int b = 11;
int c = 12;

int dodawanie = a + b + c;
int odejmowanie = c - a;
int mnozenie = a * b;
int dzielenie = c / 3;
int reszta = c % a;

Console.WriteLine(dodawanie);
Console.WriteLine(odejmowanie);
Console.WriteLine(mnozenie);
Console.WriteLine(dzielenie);
Console.WriteLine(reszta);
}
}

 W powyższym przykładzie pokazaliśmy działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i reszta z dzielenia modulo. Wszystkie te operacje są znane z matematyki

 int reszta = c % a;

Operator % nazywamy resztą z dzielenia lub modulo. Wyrażenie to w  wyniku swojego działania pokazuje resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą. Na przykład 9%4,  modulo 4 wynosi 1, ponieważ 4 mieści się dwa razy w ośmiu i pozostaje 1 reszty.

 


 

 

Poniżej pokażemy różnicę pomiędzy liczbami całkowitym i zmiennoprzecinkowymi.

 

sing System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
int c = 5 / 2;
Console.WriteLine(c);

double d = 5 / 2.0;
Console.WriteLine(d);
}
}

 W powyższym kodzie dzielimy dwie liczby.

int c = 5/2;
Console.WriteLine (c);

W tym kodzie dzielimy dwie liczby całkowite. Zwrócona wartość z dzielenia jest liczbą całkowitą. Kiedy dzielimy dwie liczby całkowite wynikiem jest także liczba całkowita.

double d = 5 / 2.0;
Console.WriteLine(d);

Jeśli jedna z wartości jest liczbą typu double lub float otrzymujemy liczbę zmiennoprzecinkową. W naszym przypadku, drugi argument jest typu double, więc wynik również jest typu double.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.