Inne działy

 

 

C # operatory logiczne

 

W C #, mamy następujące operatory logiczne.

SymbolName
&& logiczne i
|| logiczne lub
! negacja

 

using System;

public class CSharpApp
{
static void Main()
{
int x = 5;
int y = 9;

Console.WriteLine(x == y);
Console.WriteLine(y > x);

if (y > x)
{
Console.WriteLine("y jest większe niż x");
}
}
}

Otrzymany wynik wyrażenia to  wartość logiczna. Wartości logiczne są używane w instrukcjach warunkowych.

Console.WriteLine (x == y);
Console.WriteLine (y> x);

Używając operatorów relacji zawsze otrzymujemy wartość logiczną. Te dwie linie wyświetlają  flase(fałsz) i true(prawda).

if (y > x)
{
    Console.WriteLine("y jest większe niż x");
}

Instrukcje wewnątrz instrukcji warunkowej if są wykonywane tylko wtedy, gdy warunek w nawiasie jest spełniony. y > x zwraca true, więc komunikat "y jest większe niż x" jest wyświetlany na konsoli.

 


 

using System;


public class CSharpApp
{
static void Main()
{
bool a = true && true;
bool b = true && false;
bool c = false && true;
bool d = false && false;

Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
Console.WriteLine(c);
Console.WriteLine(d);
}
}

Przykład pokazuje zastosowanie operatora logicznego && (i). Wyrażenie jest prawdziwe tylko wtedy, gdy oba argumenty są prawdziwe.

 


 

Operator logiczny lub || zwraca wartość true, jeśli którykolwiek z argumentów jest prawdziwy.

 

using System;


public class CSharpApp
{
static void Main()
{
bool a = true || true;
bool b = true || false;
bool c = false || true;
bool d = false || false;

Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
Console.WriteLine(c);
Console.WriteLine(d);
}
}

 Jeśli jeden z argumentów jest prawdziwy, wynik działania także zwraca wartość prawdziwą.

 


 

Operator negacji ! sprawia, że true staje się false i na odwrót false staje się true.

 

using System;


public class CSharpApp
{
static void Main()
{
Console.WriteLine(! true);
Console.WriteLine(! false);
Console.WriteLine(! (4 < 3));
}
}

 Przykład powyżej pokazuje użycie operatora negacji !

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.