Inne działy

 

C#  Instrukcja if

 

W tej części kursu C# będziemy mówić o sterowaniu przepływem. Określimy kilka słów kluczowych, które pozwalają na kontrolowanie przepływu w programie C#

 

W języku C# istnieje kilka słów kluczowych, które są używane do zmiany przepływu programu. Gdy program jest uruchomiony, instrukcje są wykonywane od góry pliku źródłowego do dołu. Jedna po drugiej. Ten kierunek może być zmieniony przez konkretne słowa kluczowe. Wyrażenia mogą być wykonywane wielokrotnie. Niektóre wyrażenia są nazywane instrukcjami warunkowymi. Są wykonywane tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony.

 

Instrukcja if

 

Instrukcja if  ma następującą składnię:

if (wyrażenie)

{

    instrukcja;

}

 

Słowo kluczowe if jest używane do sprawdzenia, czy wyrażenie jest prawdziwe. Jeśli jest prawdziwe, wykonywana jest instrukcja. Instrukcja może być pojedyncza lub złożona. Złożone wyrażenie składa się z wielu instrukcji ujętych w blok. Blok to kod ujęty w nawiasach klamrowych.

 

using System;


  class IfWyrazenie
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random r = new Random();

      int n = r.Next(-6,6);
      Console.WriteLine(n);

      if(n > 0){
        Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");        
      }
    }
  }

Liczba losowa jest generowana. Jeśli liczba ta jest większa niż zero, to wiadomość jest wyświetlana w terminalu.

Random r = new Random();

int n = r.Next(-6, 6);

Te dwie linie kodu generują losowo liczbę całkowitą pomiędzy < -6,6 >

 

if(n > 0)

{

     Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");               

}

 

Za pomocą słowa kluczowego if, możemy sprawdzić czy liczba generowana jest większa od zera. Wyrażenie if  ma parę nawiasów okrągłych. W nawiasach możemy umieścić warunek. Wynik wyranku ma wartość logiczną. Jeżeli wartość logiczna jest prawdziwa (true), blok kodu, ujęty pomiędzy dwoma nawiasami klamrowymi jest wykonywany. W naszym przypadku, ciąg "zmienna n jest dodatnia" jest wyświetlany w terminalu. Jeśli liczba losowa jest ujemna, nic nie jest wykonywane. Nawiasy klamrowe są opcjonalne, jeśli mamy tylko jedno wyrażenie.

 

$ ./ifstatement.exe

-3

$ ./ifstatement.exe

-1

$ ./ifstatement.exe

6

Zmienna n jest dodatnia

Gdy warunek jest spełniony, wiadomość jest wyświetlana na konsoli.

 

Możemy użyć innego słowa kluczowego stworzyć inną gałąź z wykonywanym kodem. Jeśli wyrażenie w nawiasach po wyrażeniu if ma wartość false, możemy zastosować następującej słowa kluczowego else, które będzie wykonywane automatycznie.

 

class IfElse
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random r = new Random();

      int n = r.Next(-6,6);
      Console.WriteLine(n);

      if (n > 0)
      {
        Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Liczba jest ujemna");
      }
    }
  }

Albo blok po słowie kluczowym if jest wykonywany, lub blok po wyrażeniu else.

 

if (n > 0)

{

    Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");

}

else

{

    Console.WriteLine("Liczba jest ujemna");

}

 

Słowo kluczowe else występuje po zamykającym nawiasie bloku if. Posiada swój własny blok ujęty w parę nawiasów klamrowych.

 

$ ./else.exe

3

Zmienna n jest dodatnia

$ ./else.exe

-5

Liczba jest ujemna

$ ./else.exe

-2

Liczba jest ujemnna

Wykonaliśmy program trzy razy.

 

Możemy stworzyć wiele klauzuli przy użyciu słowa kluczowego else if. Wyrażenia else if możemy użyć do wykonania instrukcji kodu, wtedy i tylko wtedy, gdy nie został spełniony warunek poprzedniego wyrażenia. Uwaga, możemy użyć wiele razy wyrażenia else if w naszych testach.

 

using System;


  class IfElseif
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random r = new Random();

      int n = r.Next(-6,6);
      Console.WriteLine(n);

      if (n > 0)
      {
        Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");
      }
      else if (n == 0)
      {
        Console.WriteLine("Zmienna n równa się 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Liczba jest ujemna");
      }
    }
  }

Poprzedni program miał niewielki problem. Zero ddano do wartości ujemnych. Poniższy program rozwiązuje ten problem.

 

if (n > 0)

            {

                Console.WriteLine("Zmienna n jest dodatnia");

            }

            else if (n == 0)

            {

                Console.WriteLine("Zmienna n równa się 0");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Liczba jest ujemna");

            }

 

Jeśli pierwszy warunek ma wartość PRAWDA (true), np. wprowadzona wartość jest mniejsza od zera, pierwszy blok jest wykonywany i pozostałe dwa bloki są pomijane. Jeśli pierwszy warunek nie jest spełniony, następnie drugi warunek, else if jest wykonywany. Jeśli drugi warunek ma wartość PRAWDA (true), drugi blok jest wykonywany. Jeśli nie, trzeci blok po słowie else jest wykonywany. Blok else jest zawsze wykonywany, jeśli poprzednie warunki nie zostały spełnione.

 

$ ./elseif.exe

-5

Zmienna n jest ujemna

$ ./elseif.exe

0

Zmienna n równa się 0

$ ./elseif.exe

3

Zmienna n jest ujemna

Wykonujemy program trzy razy. Wartość 0 jest poprawnie obsługiwana.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.