Inne działy

CSS - Selektory

 

Poniżej znajdziesz listę wszystkich właściwości CSS z kaskadowych arkuszy stylów specyfikacji 1 aż do kaskadowych arkuszy stylów 3 specyfikacji. Właściwości CSS są używane do stosowania stylów do strukturyzowanych dokumentów, takich jak czcionki, kolory i odstępy. Wykorzystywane prawidłowo, CSS może być potężnym narzędziem do projektowania stron WWW.

Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki obsługują wszystkie właściwości CSS, należy spróbować sprawdzić swoje strony w różnych przeglądarkach, jak to możliwe.

 

CSS Selektory - Spis treści

 

Selektory CSS 1 CSS 2 & 2.1 CSS 3
alignment-adjust no no yes
alignment-baseline no no yes
appearance no no yes
azimuth no yes Unsure
background yes yes yes
background-attachment yes yes yes
background-break no no yes
background-clip no no yes
background-color yes yes yes
background-image yes yes yes
background-origin no no yes
background-position yes yes yes
background-repeat yes yes yes
background-size no no yes
baseline-shift no no yes
binding no no yes
bookmark-label no no yes
bookmark-level no no yes
bookmark-target no no yes
border yes yes yes
border-bottom yes yes yes
border-bottom-color no yes yes
border-bottom-left-radius no no yes
border-bottom-right-radius no no yes
border-bottom-style no yes yes
border-bottom-width yes yes yes
border-break no no yes
border-collapse no yes Unsure
border-color yes yes yes
border-image no no yes
border-left yes yes yes
border-left-color no yes yes
border-left-style no yes yes
border-left-width yes yes yes
border-length no no yes
border-radius no no yes
border-right yes yes yes
border-right-color no yes yes
border-right-style no yes yes
border-right-width yes yes yes
border-spacing no yes Unsure
border-style yes yes yes
border-top yes yes yes
border-top-color no yes yes
border-top-left-radius no no yes
border-top-right-radius no no yes
border-top-style no yes yes
border-top-width yes yes yes
border-width yes yes yes
bottom no yes Unsure
box-align no no yes
box-direction no no yes
box-flex no no yes
box-flex-group no no yes
box-lines no no yes
box-orient no no yes
box-pack no no yes
box-shadow no no yes
box-sizing no no yes
caption-side no yes Unsure
clear yes yes yes
clip no yes Unsure
color yes yes yes
color-profile no no yes
column-break-after no no yes
column-break-before no no yes
column-count no no yes
column-fill no no yes
column-gap no no yes
column-rule no no yes
column-rule-color no no yes
column-rule-style no no yes
column-rule-width no no yes
column-span no no yes
column-width no no yes
columns no no yes
content no yes yes
counter-increment no yes yes
counter-reset no yes yes
crop no no yes
cue no yes yes
cue-after no yes yes
cue-before no yes yes
cursor no yes yes
direction no yes Unsure
display yes yes yes
dominant-baseline no no yes
drop-initial-after-adjust no no yes
drop-initial-after-align no no yes
drop-initial-before-adjust no no yes
drop-initial-before-align no no yes
drop-initial-size no no yes
drop-initial-value no no yes
elevation no yes Unsure
empty-cells no yes Unsure
fit no no yes
fit-position no no yes
float yes yes yes
float-offset no no yes
font yes yes yes
font-effect no no yes
font-emphasize no no yes
font-emphasize-position no no yes
font-emphasize-style no no yes
font-family yes yes yes
font-size yes yes yes
font-size-adjust no yes2 no2.1 yes
font-smooth no no yes
font-stretch no yes2 no2.1 yes
font-style yes yes yes
font-variant yes yes yes
font-weight yes yes yes
grid-columns no no yes
grid-rows no no yes
hanging-punctuation no no yes
height yes yes yes
hyphenate-after no no yes
hyphenate-before no no yes
hyphenate-character no no yes
hyphenate-lines no no yes
hyphenate-resource no no yes
hyphens no no yes
icon no no yes
image-orientation no no yes
image-resolution no no yes
inline-box-align no no yes
left no yes Unsure
letter-spacing yes yes yes
line-height yes yes yes
line-stacking no no yes
line-stacking-ruby no no yes
line-stacking-shift no no yes
line-stacking-strategy no no yes
list-style yes yes yes
list-style-image yes yes yes
list-style-position yes yes yes
list-style-type yes yes yes
margin yes yes yes
margin-bottom yes yes yes
margin-left yes yes yes
margin-right yes yes yes
margin-top yes yes yes
mark no no yes
mark-after no no yes
mark-before no no yes
marker-offset no yes2 no2.1 no
marks no yes2 no2.1 yes
marquee-direction no no yes
marquee-play-count no no yes
marquee-speed no no yes
marquee-style no no yes
max-height no yes yes
max-width no yes yes
min-height no yes yes
min-width no yes yes
move-to no no yes
nav-down no no yes
nav-index no no yes
nav-left no no yes
nav-right no no yes
nav-up no no yes
opacity no no yes
orphans no yes yes
outline no yes yes
outline-color no yes yes
outline-offset no no yes
outline-style no yes yes
outline-width no yes yes
overflow no yes yes
overflow-style no no yes
overflow-x no no yes
overflow-y no no yes
padding yes yes yes
padding-bottom yes yes yes
padding-left yes yes yes
padding-right yes yes yes
padding-top yes yes yes
page no yes2 no2.1 yes
page-break-after no yes yes
page-break-before no yes yes
page-break-inside no yes yes
page-policy no no yes
pause no yes yes
pause-after no yes yes
pause-before no yes yes
phonemes no no yes
pitch no yes Unsure
pitch-range no yes Unsure
play-during no yes Unsure
position no yes Unsure
presentation-level no no yes
punctuation-trim no no yes
quotes no yes yes
rendering-intent no no yes
resize no no yes
rest no no yes
rest-after no no yes
rest-before no no yes
richness no yes Unsure
right no yes Unsure
rotation no no yes
rotation-point no no yes
ruby-align no no yes
ruby-overhang no no yes
ruby-position no no yes
ruby-span no no yes
size no yes2 no2.1 yes
speak no yes Unsure
speak-header no yes Unsure
speak-numeral no yes Unsure
speak-punctuation no yes Unsure
speech-rate no yes Unsure
stress no yes Unsure
string-set no no yes
tab-side no no yes
table-layout no yes Unsure
target no no yes
target-name no no yes
target-new no no yes
target-position no no yes
text-align yes yes yes
text-align-last no no yes
text-decoration yes yes yes
text-emphasis no no yes
text-height no no yes
text-indent yes yes yes
text-justify no no yes
text-outline no no yes
text-replace no no yes
text-shadow no yes2 no2.1 yes
text-transform yes yes yes
text-wrap no no yes
top no yes yes
unicode-bibi no yes Unsure
vertical-align yes yes yes
visibility no yes yes
voice-balance no no yes
voice-duration no no yes
voice-family no yes yes
voice-pitch no no yes
voice-pitch-range no no yes
voice-rate no no yes
voice-stress no no yes
voice-volume no no yes
volume no yes Unsure
white-space yes yes yes
white-space-collapse no no yes
widows no yes yes
width yes yes yes
word-break no no yes
word-spacing yes yes yes
word-wrap no no yes
z-index no yes yes
Selektory CSS 1 CSS 2 & 2.1 CSS 3

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.