Inne działy

 

 

CSS właściwość font

 

Definicja i wykorzystanie

 

Własność font jest skróconą wersją, która ustawia wszystkie właściwości czcionki w jednej deklaracji.

Właściwości, które można ustawić, są (w kolejności): "font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family"

Wartości font-size oraz font-family są wymagane. Jeśli jednej z nich brakuje,zostaną wstawione wartości domyślne, jeśli istnieją.

Uwaga: właściwość line-height określa odstęp między wierszami.

 

Wartość domyślna: brak
Dziedziczenie: tak
Wersja: CSS1
JavaScript składnia: object.style.font="italic small-caps bold 12px arial,sans-serif"

 

Właściwość font jest obsługiwana przez wszystkie główne przeglądarki.

Uwaga: wartość "inherit" nie jest obsługiwana w IE7 i wcześniejszych. IE8 wymaga !DOCTYPE. IE9 obsługuje "inherit".

 
Wartości właściwości
Property/ValueDescription
font-style Określa styl czcionki.
font-variant Określa wariant czcionki.
font-weight Określa wagę czcionki. 
font-size/line-height Określa rozmiar czcionki i line-height.
font-family Określa rodzinę czcionek. 
caption Czcionka używana w opisanych kontrolkach (na przykład w przyciskach, listach rozwijanych itd.).
icon Używa czcionki, które są używane na etykietach ikon
menu Korzysta z czcionek, które są używane przez menu rozwijane
message-box Korzysta z czcionek, które są używane przez okna dialogowe
small-caption Mniejsza wersja czcionki podpisu
status-bar Korzysta z czcionek, które są używane przez pasek stanu
inherit Określa, że wartość właściwości font powinna być dziedziczona z elementu nadrzędnego

 

Przykład

p { font: 14pt/16pt fantasy, cursive, Serif }

button { font: 300 italic "Verdana", sans-serif }

Przykład

<style type="text/css">
p { font: 14pt/16pt fantasy, cursive, Serif }
</style>
<p>CSS font</p>

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.ex1
{
font:15px arial,sans-serif;
}

p.ex2
{
font:italic bold 12px/30px Georgia,serif;
}
</style>
</head>

<body>
<p class="ex1">To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit.
To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit.</p>
<p class="ex2">To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit.
To jest akapit. To jest akapit. To jest akapit.</p>
</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.