Inne działy

 

 

CSS - Zdjęcia

 

Obrazy są bardzo ważnym elementem każdej strony internetowej. Jednak nie zaleca się umieszczać mnóstwa zdjęć, ale jest ważne, aby użyć dobrych zdjęć, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.

Użycie styli CSS jest dobrym pomysłem, aby kontrolować wyświetlanie obrazu. Można ustawić właściwości obrazu za pomocą stylu CSS.

 • Właściwość border jest używana do określania szerokość obramowania obrazu
 • Właściwość height jest używana do ustawiania wysokości obrazu
 • Właściwość width służy do ustawiania szerokości obrazu.
 • Właściwość -moz-opacity  jest używana do ustawienia przezroczystości obrazu.

Właściwość border (krawędź) obrazka

Właściwość border obrazu jest używana do określania szerokości obramowania obrazu. Ta właściwość może mieć wartość długości lub w %.

Szerokość o wartości zero pikseli oznacza brak obramowania.

Oto przykład: 

<img style="border:0px;" src="/images/w3css.jpg" />
<br />
<img style="border:3px dashed red;" src="/images/w3css.jpg" />

 Poniżej wynik działania kodu:


 

Właściwość height (wysokość) obrazka

Właściwość height służy do ustawiania wysokości obrazu. Ta właściwość może mieć wartość numeryczną lub w %. Dając wartość w %, odnosi się to w odniesieniu do pola, w którym obraz jest dostępny.

Oto przykład:

<img style="border:1px solid red; height:100px;" 
    src="/images/w3css.jpg" />
<br />
<img style="border:1px solid red; height:50%;" 
    src="/images/w3css.jpg" />

 Poniżej wynik działania kodu:


 

Właściwość width (szerokość) obrazu

Właściwość width służy do ustawiania szerokości obrazu. Ta właściwość może mieć wartość liczbową lub w %. Dając wartość w %, odnosi się to w odniesieniu do pola, w którym obraz jest dostępny.

Oto przykład:

<img style="border:1px solid red; width:100px;" 
    src="/images/w3css.jpg" />
<br />
<img style="border:1px solid red; width:100%;" 
    src="/images/w3css.jpg" />

 Poniżej wynik działania kodu:


 

Właściwość –moz-opacity (przeźroczystość)

Właściwość -moz-opacity jest używana, aby ustawić przezroczystość obrazu. Ta właściwość jest używana do tworzenia przezroczystego obrazu w Mozilli. IE używa filter:alpha(opacity=x) do tworzenia przezroczystych obrazów.

W Mozilli (-moz-opacity:x) x może mieć wartość z przedziału 0.0 - 1.0. Niższe wartości sprawią, że element będzie bardziej przezroczysty (to samo odnosi się do CSS3 składnia opacity: x).

W IE (filter:alpha(opacity=x)) x może mieć wartość z zakresu od 0 - 100. Niższa wartość sprawia, że element jest bardziej przejrzysty.

Oto przykład:

<img style="border:1px solid red;-moz-opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40);" src="/images/w3css.jpg" />

 Poniżej wynik działania kodu:

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.