Inne działy

 

 

CSS – widoczność (visibility)

 

Właściwość o nazwie visibility umożliwia ukrywanie elementu. Ta właściwość wraz z Javascript umożliwia tworzenie bardzo skomplikowanych menu i bardzo skomplikowane układy stron.

Można użyć właściwości visibility, aby ukryć komunikaty o błędach. Wyświetlane są tylko wtedy, jeśli użytkownik musi je zobaczyć, lub aby ukryć odpowiedzi na quiz, dopóki użytkownik nie wybierze opcji.

Uwaga: Pamiętaj, że kod źródłowy będzie nadal zawierać wszystko, co jest w akapicie niewidoczne, więc nie należy używać tego aby ukrywać poufne informacje takie jak hasła lub szczegóły karty kredytowej.

Właściwość visibility może przyjmować wartości wymienione w tabeli poniżej:

 

WartośćOpis
visible Element i jego zawartość są wyświetlane użytkownikowi.
hidden Element i jego zawartość są niewidoczne, chociaż nadal wpływają na układ strony.
collapse To jest tylko do wykorzystania w dynamicznych kolumnach tabeli i efektów wierszy.

 

Oto przykład:

 

<p>
Niniejszy ustęp powinien być widoczny w normalny sposób.
</p>
<p style="visibility:hidden;">
Niniejszy paragraf nie powinien być widoczny.
</p>

 Poniżej wynik działania kodu:

Niniejszy ustęp powinien być widoczny w normalny sposób.

Niniejszy paragraf nie powinnien być widoczny.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.