Inne działy

 

 

CSS - @ zasady (@rules)

 

 Ten kurs będzie obejmować następujące ważne @zasady

  • @import: reguła importu innego arkusza stylów do bieżącego arkusza stylów.
  • @charset Reguła wskazuje, że zestaw znaków wykorzystuje arkusz stylu.
  • @font-face Reguła jest używana do opisania kroju czcionki zastosowanego w dokumencie.
  • !important zasada oznacza, że zdefiniowane przez użytkownika reguły powinny mieć pierwszeństwo przed arkuszem stylów.

Uwaga: Istnieją inne @reguły, które omówię w kolejnych rozdziałach.

Reguła @import

Reguła @import pozwala na importowanie stylów z innego arkusza stylów. Powinna pojawić się na początku arkusza stylów przed innymi regułami, a jej wartością jest adres URL.

Mogą być napisane w jednym z dwóch sposobów:  

<style tyle="text/css">
<!--
@import "mojstyl.css";
or
@import url("mojstyle.css");
.......inne reguły CSS .....
-->
</style>

 

Znaczenie reguły @import jest takie, że pozwala rozwijać twoje arkusze stylów w sposób modułowy. Można tworzyć różne arkusze stylów i następnie włączyć je wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Reguła @charset

Jeśli piszesz dokument przy użyciu innych zestaw znaków niż ASCII lub ISO-8859-1 może chcesz ustawić regułę @charset w górnej części arkuszu stylów, aby wskazać, w jakim zestawie znaków arkusz stylów jest napisany.

Reguła @charset musi być napisana już na początku arkusza stylów nawet bez spacji przed nią. Wartość zawiera się w cudzysłowie i powinna być jednym z standardowych zestawów znaków. Na przykład

Mogą być napisane w jednym z dwóch sposobów:

 

<style tyle="text/css">
<!--
@charset "iso-8859-1"
....... Inne reguły CSS.....
-->
</style>

 

Reguła @font-face

Reguła @font-face jest używana do opisania czcionki wykorzystywanej w dokumencie. @font-face może również służyć do określenia lokalizacji czcionki do pobrania, chociaż ta może działać w granicach specyficznej dla implementacji.

Ogólnie rzecz biorąc @font-face jest bardzo skomplikowana, a jej stosowanie nie jest zalecane dla wszystkich z wyjątkiem tych, którzy są ekspertami w dziedzinie fontów.

Oto przykład:

<style tyle="text/css">
<!--
@font-face {
  font-family: "Scarborough Light";
 src: url("http://www.font.site/s/scarbo-lt");
}
@font-face {
 font-family: Santiago;
 src: local ("Santiago"),
 url("http://www.font.site/s/santiago.tt")
 format("truetype");
 unicode-range: U+??,U+100-220;
 font-size: all;
 font-family: sans-serif;
}
-->
</style>

 

Reguła !important

Kaskadowe arkusze stylów kaskadowo. Oznacza to, że style są stosowane w kolejności, w jakiej są one odczytywane przez przeglądarkę. Stosowany jest styl pierwszy a następnie drugi i tak dalej.

Reguła !important wskazuję pewną drogę postępowania wobec kaskadowych stylów CSS. Regułę, która ma właściwość !important będzie zawsze stosowana bez względu na to, gdzie ta reguła pojawia się w dokumencie CSS.

Na przykład w następującym stylu, tekst akapitu będzie czarny, choć pierwszy styl ma właściwość color ustawioną na kolor czerwony:

<style tyle="text/css">
<!--
p { color: #ff0000; }
p { color: #000000; }
-->
</style>

 Tak, więc jeśli chcesz upewnić się, że właściwość zostanie zastosowana, należy dodać właściwość !important do tagu. Tak, aby tekst akapitu był czerwony, powinno się pisać go w następujący sposób:

<style tyle="text/css">
<!--
p { color: #ff0000 !important; }
p { color: #000000; }
-->
</style>

 Tutaj mamy styl p {color: #ff0000 !important;} obowiązkowy, teraz ta reguła będzie zawsze stosowana nawet, jeśli zdefiniowano inny styl p {kolor: #000000;}

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.