Inne działy

 

 

Drukowanie CSS - reguły @media

 

 Aby zmienić wygląd swojej strony internetowej, po wydrukowaniu na papierze, można użyć stylów CSS. Można określić jedną czcionkę dla wersji ekranowej i inną wersję dla strony drukowanej.

Widzieliście reguły @media w poprzednich rozdziałach. Zasada ta pozwala na określenie różnych stylów dla różnych mediów. Tak można zdefiniować różne zasady dla ekranu i drukarki.

Poniższy przykład określa rodziny różnych czcionek dla ekranu i wydruku. Następnie CSS używa tego samego rozmiaru czcionki dla zarówno ekranu, a także drukarki.

 

<style tyle="text/css">
<!--
@media screen
{
p.bodyText {font-family:verdana, arial, sans-serif;}
}

@media print
{
p.bodyText {font-family:georgia, times, serif;}
}
@media screen, print
{
p.bodyText {font-size:10pt}
}
-->
</style>

 

 Jeśli twój arkusz stylów jest definiowany w oddzielnym pliku można również użyć atrybutów mediów podczas łączenia się z zewnętrznym arkuszem stylów: 

<link rel="stylesheet" type="text/css"
	 media="print" href="/mojstyl.css">

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.