Inne działy

 

Excel funkcja ZAOKR.W.GÓRE

 

 Funkcja ZAOKR.W.GÓRE programu Excel jest używana, aby zaokrąglić liczbę w górę do wielokrotności podanej cyfry znaczącej. Na przykład można zaokrąglić liczbę do 2 miejsc po przecinku, lub do następnej wielokrotności 5. Aby zaokrąglić cenę 5,43 PLN do najbliższej drobnej monety użyj funkcji w następujący sposób =ZAOKR.W.GÓRE(5,43;0,05)

Składnia funkcji ZAOKR.W.GÓRE jest następująca:

= ZAOKR.W.GÓRE (liczba,cyfra_znacząca)

 

Argument

Przeznaczenie

Liczba

Liczba, którą chcesz zaokrąglić w górę

cyfra_znacząca

Wielokrotność, do której ma zostać wykonane zaokrąglenie.

Musi pasować znak liczby. Na przykład, nie można zaokrąglić liczby ujemnej do liczby dodatniej

 

 Poniżej znajdują się przykłady funkcji ZAOKR.W.GÓRE, która jest używana do zaokrąglenia liczb do różnych wielokrotności.

 

Funkcja

Wynik

=ZAOKR.W.GÓRE(A1,0.1)

5.4

=ZAOKR.W.GÓRE(A2,1)

3

=ZAOKR.W.GÓRE(A3,0.1)

4.6

=ZAOKR.W.GÓRE(A4,5)

25

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.