Inne działy

 

 

<!DOCTYPE>

 

Definicja i Wykorzystanie

<! DOCTYPE> Deklaracja musi być pierwszą rzeczą, w dokumencie HTML, przed tagiem <html> .

Deklaracja nie jest tagiem HTML <DOCTYPE>, to jest instrukcja dla przeglądarki internetowej o wersji standardu HTML, w którym strona jest napisana.

W HTML 4.01, deklaracja <! DOCTYPE>  odnosi się do DTD, ponieważ HTML 4.01 został oparty na SGML. DTD określa zasady języka znaczników, tak, żeby przeglądarka renderowała zawartość poprawnie.

HTML5 nie jest oparty na SGML, a zatem nie wymaga odwołania do DTD.

Wskazówka: Zawsze należy dodawać deklarację <DOCTYPE> do dokumentów HTML, tak żeby przeglądarka wiedziała, jaki rodzaj dokumentu ma oczekiwać .

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

Ten element DTD zawiera wszystkie elementy HTML i atrybuty, ale nie obejmuje elementów graficznych lub nieaktualnych (np. czcionki). Ramki nie są dozwolone.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

Ten element DTD zawiera wszystkie elementy HTML i atrybuty, w tym wizualne i przestarzałe elementy (jak czcionki). Ramki nie są dozwolone.

<DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD HTML 4.01 Transitional / / EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 HTML 4.01 Frameset

Ten element DTD jest równoważny HTML 4.01 Transitional, ale umożliwia korzystanie z zawartości ramek.

<DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD HTML 4.01 Frameset / / EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0 Strict

Ten element DTD zawiera wszystkie elementy HTML i atrybuty, ale nie obejmuje elementów graficznych lub nieaktualnych (np. czcionki). Ramki nie są dozwolone. Znaczniki muszą być także zapisane jako XML.

<DOCTYPE html PUBLIC "- / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Strict / / EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

Ten element DTD zawiera wszystkie elementy HTML i atrybuty, w tym wizualne i przestarzałe elementy (jak czcionki). Ramki nie są dozwolone. Znaczniki muszą być także zapisane jako XML.

<DOCTYPE html PUBLIC "- / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Transitional / / EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

Ten element DTD jest równoważny XHTML 1.0 Transitional, ale umożliwia korzystanie z zawartości ramek.

<DOCTYPE html PUBLIC "- / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Frameset / / EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1

Ten element DTD jest równoważny XHTML 1.0 Strict, ale pozwala na dodawanie modułów (na przykład w celu zapewnienia wsparcia dla języków wschodnioazjatyckich).

<! DOCTYPE html PUBLIC "- / / W3C / / DTD XHTML 1.1 / / EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.