Inne działy

 

 

HTML znacznik samp

 

Stosowany do prezentacji kodu programu lub tekstu przykładowego. Efekt podobny, jak w przypadku <code>.

 

Tagi <em> <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> oraz <cite> są obsługiwane przez wszystkie główne przeglądarki.

Definicja i Wykorzystanie

Tagi <em> <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> oraz <cite> nie są przestarzałe, ale zalecane jest używanie styli CSS.

 

TagOpis
<em> Tekst przypominający kursywę
<strong> Tekst pogrubiony
<dfn> Określa pojęcie definicji
<code> Przezenatacja kodu programu
<samp> Prezentuje przykładowy kod programu komputerowego
<kbd> Prezentuje dane z klawiatury
<var> Wskazuje nazwę zmiennej
<cite> Definiuje cytat

 

Różnice między HTML i XHTML

BRAK

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<em>Tekst pocyły</em><br>
<strong>Tekst pogrubiony</strong><br>
<dfn>Określa pojęcie definicji</dfn><br>
<code>Przezenatacja kodu programu</code><br>
<samp>Prezentuje przykładowy kod programu komputerowego</samp><br>
<kbd>Prezentuje dane z klawiatury</kbd><br>
<var>Wskazuje nazwę zmiennej</var><br>
<cite>Cytat</cite><br>

</body>
</html>

 

Atrybuty standardowe

DTD wskazuje, w którym HTML 4.01/XHTML 1,0 DTD atrybut jest dozwolony. S = Strict, T = Transitional, F = Frameset.

Tagi <em> <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> oraz <cite> obsługują następujące standardowe cechy:

AtrybutWartośćOpisDTD
class classname Określa classname dla elementu STF
dir rtl
ltr
Określa kierunek tekstu dla zawartości w elemencie STF
id id Określa unikatowy identyfikator id dla elementu STF
lang language_code Określa kod języka za treści w elemencie STF
style style_definition Określa styl wbudowany dla elementu STF
title text Określa dodatkowe informacje o elemencie STF
xml:lang language_code Określa kod języka dla treści w elemencie, w dokumentach XHTML STF

 

 Atrybuty zdarzeń

Tagi <em> <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> oraz <cite> obsługują następujące atrybuty zdarzeń:

 

AtrybutWartośćOpisDTD
onclick script Skrypt uruchamiany przez kliknięcie myszką STF
ondblclick script Skrypt uruchamiany przez podwójne kliknięcie myszką STF
onmousedown script Skrypt uruchamiany gdy naciśnięty jest przycisk myszki STF
onmousemove script Skrypt uruchamiany gdy wskaźniki myszki jest przesuwany STF
onmouseout script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy opuszcza element STF
onmouseover script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy znajduje się na elementem STF
onmouseup script Skrypt uruchamiany gdy przycisk myszy jest zwalniany STF
onkeydown script Skrypt uuchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty STF
onkeypress script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony STF
onkeyup script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie zwolniony STF

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.