Inne działy

 

 

HTML znacznik a

 

Tag <a> jest obsługiwany przez wszystkich głównych przeglądarek.

Definicja i Wykorzystanie

Znacznik <a> definiuje hiperłącze, które jest stosowane do łączenia z jednej strony na drugą.

Najważniejszym atrybutem elementu <a> jest atrybut href, który wskazuje miejsce docelowe łącza.

Domyślnie linki będą wyglądać następująco we wszystkich przeglądarkach:

Nieodwiedzony link jest podkreślony i niebieski
Odwiedzony link jest podkreślony i fioletowy
Aktywny link jest podkreślony i czerwony

Porady i Wskazówki

Porada: atrybuty: hreflang, media, rel, target, i atrybuty typu nie mogą być obecne, jeżeli atrybut href nie jest obecny.

Porada: powiązana strona jest normalnie wyświetlana w bieżącym oknie przeglądarki, chyba że określimy inny cel(atrybut target).

Wskazówka: Użyj CSS do linków stylu.

Różnice między HTML 4.01 i HTML5

W HTML 4.01, tag <a> może być albo hiperłączem lub kotwicą. W HTML5, tag <a> zawsze jest hiperłączem, ale jeśli nie ma atrybutu href, jest tylko symbolem zastępczym hiperłącza.

HTML5 ma kilka nowych cech, a niektóre atrybuty HTML 4,01 nie są obsługiwane w HTML5.

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<a href="http://www.uazz.pl">Odwiedź Uazz.pl!</a>

</body>
</html>

 

 Atrybuty

AtrybutyWartośćOpis
charset char_encoding Nie obsługiwane w HTML5. Określa charset-set z połączonego dokumentu
coords coordinates Nie obsługiwane w HTML5. Określa współrzędne linku
href URL Określa adres URL strony do której mamy przejść
hreflang language_code Określa język połączonego dokumentu
media New media_query Określa, media / urządzenia powiązane z dokumentem są zoptymalizowane dla
name section_name Nie obsługiwane w HTML5. Określa nazwę kotwicy
rel alternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
Określa relację między bieżącym dokumentem i dokumentem połączonym.
rev text Nie obsługiwane w HTML5. Określa relację między połączonym dokumentem i dokumentem bieżącym
shape default
rect
circle
poly
Nie obsługiwane w HTML5. Określa kształt linku
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Określa gdzie otworzyć połączony dokument
type New MIME_type Określa typ MIME połączonego dokumentu

 

 

Atrybuty standardowe

Tag <a> obsługuje następujące standardowe cechy:

AtrybutWartośćOpisDTD
class classname Określa classname dla elementu STF
dir rtl
ltr
Określa kierunek tekstu dla zawartości w elemencie STF
id id Określa unikatowy identyfikator id dla elementu STF
lang language_code Określa kod języka za treści w elemencie STF
style style_definition Określa styl wbudowany dla elementu STF
title text Określa dodatkowe informacje o elemencie STF
xml:lang language_code Określa kod języka dla treści w elemencie, w dokumentach XHTML STF

 

Atrybuty zdarzeń

Tag <a> obsługuje następujące atrybuty zdarzeń:

AtrybutWartośćOpisDTD
onclick script Skrypt uruchamiany przez kliknięcie myszką STF
ondblclick script Skrypt uruchamiany przez podwójne kliknięcie myszką STF
onmousedown script Skrypt uruchamiany gdy naciśnięty jest przycisk myszki STF
onmousemove script Skrypt uruchamiany gdy wskaźniki myszki jest przesuwany STF
onmouseout script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy opuszcza element STF
onmouseover script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy znajduje się na elementem STF
onmouseup script Skrypt uruchamiany gdy przycisk myszy jest zwalniany STF
onkeydown script Skrypt uuchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty STF
onkeypress script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony STF
onkeyup script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie zwolniony STF

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.