Inne działy

 

 

HTML znacznik link

 

 Kiedy używasz arkuszy stylów, tag <link> jest dostępny we wszystkich głównych przeglądarkach.

Definicja i Wykorzystanie

Tag <link> określa związek pomiędzy dokumentem a zasobem zewnętrznym.

Tag <link> jest najczęściej używany do połączenia z arkuszem stylów.

Porady i Wskazówki

Uwaga: element <link> musi być osadzony w części <head>, ale może powtarzać się dowolną ilość razy.

Różnice między HTML i XHTML

W HTML tag <link> nie ma końcowego znacznika.

W XHTML tag <link> musi być prawidłowo zamknięty.

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles.css">
</head>

<body>
<h1>Jestem sformatowany za pomocą połączonego arkusza stylów</h1>
<p>Ja też!</p>
</body>

</html>

 

Atrybuty opcjonalne

DTD wskazuje, w którym HTML 4.01/XHTML 1,0 DTD atrybut jest dozwolony. S = Strict, T = Transitional, F = Frameset.

 

AtrybutWartośćOpisDTD
charset char_encoding Określa kodowanie znaków powiązanego dokumentu STF
href URL Określa lokalizację połączonego dokumentu STF
hreflang language_code Określa język tekstu w powiązanym dokumencie STF
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
Określa, na jakim urządzeniu połączony dokument będzie wyświetlany STF
rel alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
Określa relację między bieżącym dokumentem i dokumentem połączonym. STF
rev alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
Określa relację między połączonym dokumentem i dokumentem bieżącym STF
target _blank
_self
_top
_parent
frame_name
Określa gdzie otworzyć połączony dokument TF
type MIME_type Określa typ MIME połączonego dokumentu STF

 

Atrybuty standardowe

Tag <link> obsługuje następujące standardowe cechy:

AtrybutWartośćOpisDTD
class classname Określa classname dla elementu STF
dir rtl
ltr
Określa kierunek tekstu dla zawartości w elemencie STF
id id Określa unikatowy identyfikator id dla elementu STF
lang language_code Określa kod języka za treści w elemencie STF
style style_definition Określa styl wbudowany dla elementu STF
title text Określa dodatkowe informacje o elemencie STF
xml:lang language_code Określa kod języka dla treści w elemencie, w dokumentach XHTML STF

 

Atrybuty zdarzeń

Tag <link> obsługuje następujące atrybuty zdarzeń:

AtrybutWartośćOpisDTD
onclick script Skrypt uruchamiany przez kliknięcie myszką STF
ondblclick script Skrypt uruchamiany przez podwójne kliknięcie myszką STF
onmousedown script Skrypt uruchamiany gdy naciśnięty jest przycisk myszki STF
onmousemove script Skrypt uruchamiany gdy wskaźniki myszki jest przesuwany STF
onmouseout script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy opuszcza element STF
onmouseover script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy znajduje się na elementem STF
onmouseup script Skrypt uruchamiany gdy przycisk myszy jest zwalniany STF
onkeydown script Skrypt uuchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty STF
onkeypress script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony STF
onkeyup script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie zwolniony STF

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.