Inne działy

 

 

HTML znacznik noframes

 

Tag <noframes> jest obsługiwany na wszystkich głównych przeglądarkach.

 
Definicja i Wykorzystanie

Tag <noframes> nie jest obsługiwany w HTML5.

Tag <noframes> jest stosowany dla przeglądarek, które nie obsługują ramek. Może on zawierać wszystkie elementy HTML, które można znaleźć wewnątrz tagu <body> zwykłej strony HTML.

Element <noframes> może być stosowany jako link do wersji strony nie zawierającej ramek lub do wyświetlania komunikatu dla użytkowników, że ramki są wymagane.

Element <noframes> zawiera się w tagu <FRAMESET>.

Uwaga: Jeśli chcesz sprawdzić poprawność strony zawierającą ramki, konieczne jest ustawienie <!DOCTYPE> na "HTML Frameset DTD" lub "XHTML Frameset DTD".

Różnice między HTML 4.01 i HTML5

Tag <noframes> nie jest obsługiwany w HTML5, ale jest obsługiwany w HTML 4.01.

Różnice między HTML i XHTML

Ważne: W XHTML Frameset DTD, tekst w elemencie <noframes> musi być ujęty w elemencie <body>.

 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>

<frameset cols="25%,50%,25%">
<frame src="/frame_a.htm">
<frame src="/frame_b.htm">
<frame src="/frame_c.htm">
<noframes>Niestety, Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek!</noframes>
</frameset>

</html>

 

Atrybuty standardowe

Tag <noframes> obsługuje następujące standardowe atrybuty w HTML 4.01:

 

AtrybutWartośćOpisDTD
class classname Określa classname dla elementu STF
dir rtl
ltr
Określa kierunek tekstu dla zawartości w elemencie STF
id id Określa unikatowy identyfikator id dla elementu STF
lang language_code Określa kod języka za treści w elemencie STF
style style_definition Określa styl wbudowany dla elementu STF
title text Określa dodatkowe informacje o elemencie STF
xml:lang language_code Określa kod języka dla treści w elemencie, w dokumentach XHTML STF

 

Atrybuty zdarzeń

Tag <noframes> obsługuje następujące atrybuty zdarzeń:

AtrybutWartośćOpisDTD
onclick script Skrypt uruchamiany przez kliknięcie myszką STF
ondblclick script Skrypt uruchamiany przez podwójne kliknięcie myszką STF
onmousedown script Skrypt uruchamiany gdy naciśnięty jest przycisk myszki STF
onmousemove script Skrypt uruchamiany gdy wskaźniki myszki jest przesuwany STF
onmouseout script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy opuszcza element STF
onmouseover script Skrypt uruchamiany gdy kursor myszy znajduje się na elementem STF
onmouseup script Skrypt uruchamiany gdy przycisk myszy jest zwalniany STF
onkeydown script Skrypt uuchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty STF
onkeypress script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony STF
onkeyup script Skrypt jest uruchamiany gdy klawisz zostanie zwolniony STF

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.