Inne działy

 

 

HTML znacznik form

 

 Tag <form> jest obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki.

Definicja i Wykorzystanie

Tag <form> służy do tworzenia formularzy HTML do wprowadzania danych przez użytkownika.

Element <form> może zawierać jeden lub więcej z następujących elementów formy:

<input>
<textarea>
<button>
<select>
<option>
<optgroup>
<fieldset>
<label>

Różnice między HTML 4.01 i HTML5

HTML5 dodał dwa nowe atrybuty: autocomplete i novalidate i usunął  atrybut accept.

Różnice między HTML i XHTML

W XHTML, atrybut name jest przestarzały. Użyj zamiast tego globalnego atrybutu id.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="formularz.php">
First name: <input type="text" name="Imie" value="Jan"><br>
Last name: <input type="text" name="Nazwisko" value="Kowalski"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

<p>Kliknij na przycisk "Submit" aby przesłać dane do pliku formularz.php</p>

</body>
</html>

 

Atrybuty

 

AtrybutWartośćOpis
accept MIME_type Nie obsługiwane w HTML5. Określa typy plików, które serwer akceptuje (które mogą być przesyłane za pośrednictwem pliku upload)
accept-charset character_set Określa kodowanie znaków, które ma być wykorzystywane do przesyłania formularzy
action URL Określa gdzie wysłać dane gdy formularz jest wysyłany

autocomplete 

Nowy w HTML5

on
off
Określa, czy forma powinna mieć włączone lub wyłączone autouzupełnianie
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Określa, jak dane formularza powinny być zakodowane przy przesyłaniu go do serwera (tylko dla method="post")
method get
post
Określa metodę HTTP do użycia podczas wysyłania danych formularza
name text Określa nazwę formularza

novalidate 

Nowy w HTML5

novalidate Określa, że dane nie powinny być sprawdzane przed wysłaniem
target _blank
_self
_parent
_top
Określa miejsce, gdzie wyświetlić odpowiedź, która jest odbierana po przesłaniu formularza.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.