Inne działy

 

 

HTML znacznik button

 

 Tag <button> jest obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki.

Definicja i Wykorzystanie

Wewnątrz elementu <button> można umieścić treść, jak tekst lub obrazy. Taka jest różnica pomiędzy tym elementem i przyciskami utworzonymi za pomocą elementu <input>.

Wskazówka: Zawsze określaj typ atrybutu dla elementu <button>. Różne przeglądarki używają różnych typów domyślnych dla elementu <button>.

Porady i Wskazówki

Uwaga: Jeżeli używasz elementu <button> w postaci HTML, różne przeglądarki mogą przedstawić różne wartości. Użyj <input> do tworzenia przycisków w formularzu HTML.

Różnice między HTML 4.01 i HTML5

HTML5 ma następujące nowe atrybuty: autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate i formtarget.

Przykład

<form>
<button name="Przycisk" value="Submit" type="button">Kliknij mnie</button>
</form>

Przykład 2
<form>
<button name="Przycisk" value="Submit" type="button">
<img src="/images/loga/ksiazka.gif" alt="Czytaj książkę" />
<br />Czytaj książkę!</button>
</form>

 

Atrybuty
AtrybutWartośćOpis

autofocus

Nowy w HTML5

autofocus Określa, czy element <button> powinien uzyskać  automatycznie  fokus, gdy strona się ładuje
disabled disabled Określa, czy element <button> powinien być wyłączony

form

Nowy w HTML5

form_id Określa jeden lub więcej formularzy, do których element <button> należy

formaction

Nowy w HTML5

URL Określa gdzie wysłać dane, kiedy formularz jest przesyłany. Tylko dla type="submit"

formenctype

Nowy w HTML5

application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Określa, jak dane formularza powinny być zakodowane przy przesyłaniu go do serwera. Tylko dla type="submit"

formmethod

Nowy w HTML5

get
post
Określa metodę HTTP przesyłania danych. Tylko dla type="submit"

formnovalidate

Nowy w HTML5

formnovalidate Określa, czy elementy formularza nie powinny zostać zatwierdzone, kiedy są wysyłane. Tylko dla type="submit"

formtarget

Nowy w HTML5

_blank
_self
_parent
_top
framename
Określa miejsce, gdzie wyświetlić odpowiedź, która jest odbierana po przesłaniu formularza (dla type="submit")
name name Określa nazwę dla przycisku
type button
reset
submit 
Określa typ przycisku
value text Określa wartości początkowe przycisku

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.