Inne działy

 

 

HTML linki absolutne i względne

Na stronach internetowych można używać linków absolutnych i względnych. Łącze absolutne jest to łącze, które zawiera pełny adres do miejsca przeznaczenia. Pełny adres może wskazywać na kompletny adres URL np. www.atrakcyjnaturystyka.pl/index.php lub kompletną ścieżkę do do pliku np. www.tbud.boo.pl/wojewodztwa/index.html. Kompletny adres do stron internetowych musi zawierać odpowiedni prefiks, który mówi przeglądarce, który ma użyć protokół.

Podczas łączenia ze stroną, będziemy prawie zawsze używać http:// do łączenia poprzez protokół HTTP. Większość przeglądarek automatycznie dołącza ten prefiks, podczas przeglądania stron internetowych, ale musimy go umieścić w naszym linku. W ten sposób informujemy przeglądarkę, że nie powinna próbować używać protokołu HTTPS (dla bezpiecznych połączeń z witrynami) lub protokołu FTP (do transferu plików).

Łącze względne jest to łącze, które zawiera tylko część adresu do uzyskania dostępu do innej strony. Dla przykładu jeśli strona docelowa jest w tym samym folderze co strona bieżąca to tylko wymagana jest nazwa miejsca docelowego np. href="/index.html" aby uzyskać dostęp do strony o nazwie index.html.

Jeśli plik znajduję się w podfolderze bieżącego folderu, który zawiera bieżącą stronę, to należy podać nazwę folderu, ukośnik i nazwę pliku. Na przykład href="/produkty.index.html" adres ten odnosi się do pliku index.html w podfolderze produkty bieżącego folderu.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.