Inne działy

 

 

HTML Elementy

 

Specyfikacja HTML określa elementy HTML. Elementem jest wszystko pomiędzy znacznikiem początkowym i końcowym. Tag początkowy często jest zwany tagiem otwierającym. Znacznik końcowy jest często nazywany tagiem zamykającym.

 

Tag otwierający
Zawartość elementu Tag zamykający
<p> To jest paragraf </p>
<a href="/index.html> To jest link </a>
<br />    

 

Składnia elementów HTML

Elementy HTML mają pewien wspólny format, niezależnie od tego, w jaki sposób został on użyty.

 • Element HTML zaczyna się od tagu otwierającego
 • Element HTML kończy się tagiem końcowym
 • Zawartością elementu to wszystko co znajduję się pomiędzy tagiem otwierającym i zamykającym
 • Niektóre elementy HTML moją pustą zawartość
 • Puste elementy mają tylko tag otwierający
 • Większość elementów HTML może mieć atrybuty

Więcej o atrybutach będziemy się uczyć w następnych rozdziałach.

 

Zagnieżdżanie elementów

 Większość elementów HTML można zagnieżdżać (mogą się zawierać lub być zawarte w innym elemencie HTML). Dokumenty HTML składają się z zagnieżdżonych elementów HTML. Poniższy przykład zawiera trzy elementy HTML. Zauważ, że element <p> jest zagnieżdżony w elemencie <body>, który z kolei jest zagnieżdżony w elemencie <html>.  Wyniki tych tagów są pokazane poniżej:

<html>
<body>

<p>to jest paragraf</p>

</body>
</html>

 

Element <p>

Element <p> jest jednym z najczęściej występujących tagów.

<p> To jest mój pierwszy akapit </ p>

 • Element <p> definiuje nowy akapit w dokumencie HTML.
 • Element  <p> ma tag początkowy i znacznik końcowy </ p>.
 • Zawartość elementu to: To jest mój pierwszy akapit.


Element <body>


Element <body> definiuje ciało dokumentu HTML.

<body>
<p> To jest mój pierwszy akapit </ p>
</ body>
 • Element <body>ma znacznik początkowy i znacznik końcowy </ body>.
 • Zawartość elementu to kolejne elementy HTML  (jeden lub więcej akapitów). Jest to zazwyczaj kilkadziesiąt elementów w elemencie body.


Element <html>


<html> definiuje cały dokument HTML.

<html>
<body>
<p> To jest mój pierwszy akapit </ p>
</ body>
</ html>

 

 • Element  <html> ma znacznik początkowy i tag końcowy </ html>.
 • Element zawiera kolejne elementy HTML (ciała).

Nie zapomnij o znacznikach końcowych


Większość przeglądarek wyświetli HTML poprawnie nawet jeśli zapomnisz dodasz znacznik końcowy.


<p> To jest paragraf
<p> To jest następny paragraf


W powyższy przykład będzie działać w większości przeglądarek, ale nie na tym to polega. Zapominając o tagu końcowym można spowodować nieoczekiwane rezultaty lub błędy.


UWAGA Przyszłe wersje HTML nie pozwolą pominąć znaczników końcowych.

Puste elementy HTML


Elementy HTML bez zawartości są zwane pustymi elementami. Puste elementy mogą być zamknięte w tagu początkowym.


<br /> jest znacznikiem pustym bez znacznika zamykającego. Definiuje koniec linii.


W XML i przyszłych wersji języka HTML, wszystkie elementy muszą być zamknięte.


Dodanie ukośnika na końcu znacznika otwierającego, jak w <br/>, jest właściwym sposobem zamknięcia pustego
elementy, zaakceptowane przez HTML i XML.


Nawet jeśli <br> działa we wszystkich przeglądarkach, pisanie <br /> jest bardziej przyszłościowe.


Należy używać małych liter w tagach


W znacznikach HTML nie jest rozróżniana wielkość liter: <P> oznacza to samo co <p>. Wiele witryn internetowych
używa wielkich liter w znacznikach HTML na swoich stronach. World Wide Web Consortium (W3C) zaleca używać małych liter w HTML 4.

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.