Inne działy

 

 

Tworzenie tabel HTML

 

 Tabele są doskonałym sposobem do organizowania i wyświetlania informacji na stronie. Tabele są definiowane przy użyciu znacznika <table>.


Tabela dzieli się na wiersze za pomocą  znacznika <tr> , a każdy wiersz danych jest podzielony na komórki przy użyciu znacznika <td>. Litery td oznaczają "table data", co jest treścią komórki danych. Komórka danych może zawierać tekst, fotografie, listy, akapity, formularze, linie poziome, tabele, i tak dalej.

Podstawowa tabela zawiera następujące znaczniki:

 

  • Każda tabela rozpoczyna się znacznikiem table.
  • Każdy wiersz tabeli zaczyna się od znacznika tr.
  • Każda komórka zaczyna się od znacznika td.


Oto przykład kodu dla tabeli z jednym wierszem i jednej kolumnie:

<html>
<body>
<h4>Jedna kolumna:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</table>
</html>
</body>

 

Poniższy kod tworzy tabelę z jednym wierszem i o trzech kolumnach.

<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
</table>
</html>
</body>

 

Poniższy kod tworzy tabelę składającą się z dwóch wierszy i trzech kolumn.

<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.