Inne działy

Java przykładowe programy

 

 

Zmienne typu Integer w Javie

 Programy działają poprzez manipulowanie danymi umieszczonymi w pamięci. Dane mogą być liczbami, tekstami, obiektami, wskaźnikami do innych obszarów pamięci i inne. Danym nadaje się nazwy, tak aby mogły być ponownie wywoływane zawsze kiedy są potrzebne. Para nazwa i jej wartość, jest znana jako zmienna. Zaczniemy od wartości liczbowych.

 Aby zapisać liczbę w Javie, masz wiele opcji. Liczby całkowite np. 8, 10, 12, itp., są przechowywane przy użyciu zmiennej typu int. (Int oznacza liczbę całkowitą.) Liczby zmiennoprzecinkowe jak 8.4, 10.5, 12.8, etc, są zapisywane za pomocą podwójnego zmiennej typu double. Wartość do zmiennej przypisujemy za pomocą znaku równości (=). Spójrzmy na kilka przykładów (można użyć kodu PierwszyProjekt dla tych przykładów).

 Aby przypisać liczbę całkowitą (integer) do zmiennej, należy dodać następujący kod do procedury main korzystając z programu z poprzedniego artykułu:

 

public static void main(String[] args) {

int pierwsza_zmienna;
System.out.println("Mój pierwszy projekt");

}

 Aby zadeklarować zmienną w Javie, która ma przechowywać liczby całkowite, należy najpierw wpisać słowo int a następnie spację. Dla zmiennej należy wymyślić dowolną nazwę najlepiej związaną z działaniem, które ma wykonywać ale musisz pamiętać, że istnieje kilka zasad przy nadawaniu zmiennej nazwy:

  •  Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfry. Więc pierwsza_zmienna jest OK, ale nie 1zmienna. Liczby mogą występować w zmiennej, tylko nie na początku.
  • Nazwy zmiennych nie mogą być takie same jak słowa kluczowe w języku Java. Jest ich całkiem sporu w Javie w NetBeans są one wyświetlane na niebiesko.
  • W nazwach zmiennych nie mogą występować spacje. Zmienna zadeklarowana w następujący sposób int pierwsza zmienna spowoduje błąd. W nazwie zmiennej użyliśmy znaku podkreślenia, ale jest powszechną praktyką, że pierwsze słowo w zmiennej zaczyna się od małej litery a drugie słowo zaczyna się od dużej litery, a także kolejne słowa zaczynają się od dużych liter np pierwszaZmienna, mojaPierwszaZmienna.
  • W nazwach zmiennych jest rozróżniana wielkość liter. Więc pierwszaZmienna i PierwszaZmienna to dwie różne zmienne.

 Aby przypisać wartość do zmiennej pierwsza_zmienna, należy wpisać znak równości i po nim wartość, którą chcesz przypisać:

public static void main(String[ ] args) {

int pierwsza_zmienna;

pierwsza_zmienna = 10;

System.out.println("Mój pierwszy projekt");

}

 

 Jeśli wolisz, możesz to zrobić w jednym wierszu:

public static void main(String[ ] args) {

int pierwsza_zmienna = 10;

System.out.println("Mój pierwszy projekt");

}

 

Aby zobaczyć to wszystko w akcji, zmodyfikujmy linię z metodą println:

System.out.println("Pierwsza zmienna = " + pierwsza_zmienna);

 

Przyjrzyjmy się powyższej linii w nawiasach jest ujęty tekst, który znajduję się pomiędzy cudzysłowem, jest to tekst, który zostanie wyświetlony na ekranie:

("Pierwsza zmienna = "

 Następnie użyliśmy znaku plus a po nim nazwę naszej zmiennej:

+ pierwsza_zmienna);

 Znak plus oznacza "łączenie". Tak więc łączymy ze sobą zwykły tekst i zawartość naszej zmiennej. Znak plusa w tym przypadku jest nazywany znakiem konkatenacji.

 Okno z kodem źródłowym powinno wyglądać tak jak na obrazku poniżej (uwaga, każda linia kończy się średnikiem):

 Uruchom program i powinieneś zobaczyć następujący wygląd okna Output poniżej:

 Tak więc wartość, którą chcieliśmy przechować w zmiennej o nazwie pierwsza_zmienna znajduję się po znaku równości.

 Spróbujmy teraz prostego dodawania. Dodaj dwie zmienne typu int, w pierwszej zmiennej jedną wartość a w drugiej drugą wartość a wynik przypisz do kolejnej zmiennej o nazwie wynik:

int pierwsza_zmienna, druga_zmienna, wynik;

 Zauważ, że mamy trzy nazwy zmiennych w tej samej linii. Można tak zrobić pod warunkiem, że zmienne są tego samego typu (w naszym przypadku int). Nazwa każdej zmiennej jest oddzielona przecinkiem.

Następnie możemy zapisać coś w nowych zmiennych:

pierwsza_zmienna = 12;
druga_zmienna = 14;
wynik = pierwsza_zmienna + druga_zmienna;

 Do zmiennej wynik chcemy przypisać wynik działania dodawania pirwsza_zmienna i druga_zmienna. Dodawanie odbywa się za pomocą znaku (+). Java następnie zsumuje wartość pierwsza_zmienna i druga_zmienna. Po zakończeniu działania wynik dodawania będzie przechowywany w zmiennej o nazwie wynik, która znajduję się po lewej stronie znaku równości. Tak więc przypisując wartości 12 i 14 do nazw zmiennych dodajemy te wartości i sumę ich wartości przypisujemy do zmiennej wynik.

 Powyższy zapis jest równoznaczny z następującym kodem:

wynik = 12 + 14;


Teraz możemy zmienić println w następujący sposób:

System.out.println("Wynik dodawania = " + wynik);

Ponownie łączymy tekst w cudzysłowie razem z zmienną. Kod powinien teraz wyglądać jak poniżej:

package pierwszyprojekt;

public class PierwszyProjekt {


public static void main(String[] args) {

int pierwsza_zmienna, druga_zmienna, wynik;

pierwsza_zmienna = 12;
druga_zmienna = 14;
wynik = pierwsza_zmienna + druga_zmienna;

System.out.println("Wynik dodawania = " + wynik);
}
}

 Tak więc nasz program wykonał następujące czynności:

  • przechowuje wartość pierwszej zmiennej
  • przechowuje wartość drugiej zmiennej
  • dodaje wartości obu zmiennych
  • przechowuje wynik działania w trzeciej zmiennej
  • wyświetla wynik działania na ekranie

Można również użyć wartości liczbowych bezpośrednio. Tak jak na przykładzie poniżej:

wynik = pierwsza_zmienna + druga_zmienna + 13;

Uruchom program ponownie. Co zostanie wyświetlone? Czy jest to czego oczekiwałeś?

W zmiennej typu int można przechowywać dość duże wartości. Wartość maksymalna to 2147483647 natomiast maksymalna wartość ujemna to -2147483648. Jeśli potrzebujesz użyć większych wartości musisz użyć zmienną typu: double. Spotkasz je w następnym artykule.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.