Inne działy

Java przykładowe programy

 

 

Java zmienne typu short  i float

 Dwa kolejne typy zmiennych jakich możesz używać to short i float. Zmienna typu short jest używana do przechowywania mniejszych wartości, a jej zakres wynosi od -32768 do 32767. Zamiast korzystać ze zmiennej typu Int w poprzednich przykładach, mogliśmy użyć zmiennej typu short. Zmiennej tego typu należy używać, jeśli jesteś pewien, że wartości, które chcesz przechowywać zawierają się w przedziale od -32768 do 32767.

 Zmienną typu double używaliśmy do przechowywania bardzo dużych wartości oraz wartości zmiennoprzecinkowych. Zamiast korzystać ze zmiennych tego typu możemy użyć zmiennej typu float. Podczas używania zmiennej typu float trzeba użyć litery "f" na końcu tak jak w poniższym przykładzie:

float pierwsza_zmienna, druga_zmienna, wynik;

pierwsza_zmienna = 12.5f;

druga_zmienna = 14.5f;

Tak więc litera "f" znajduję się na końcu wartości, ale przed średnikiem na końcu linii. Aby zobaczyć różnicę pomiędzy zmienną typu float i double zobacz poniżej.

Prosta arytmetyka

 Ze zmiennymi można stosować następujące symbole aby wykonywać obliczenia:

+(plus)

-(minus)

*(mnożenie)

/(dzielenie)

Spróbuj tego ćwiczenia:

Usuń znak plusa z poprzednich przykładów, kiedy to dodawaliśmy wartości zmiennych pierwsza_zmienna i druga_zmienna. Zamień go na powyższe znaki, najpierw minus, potem znak mnożenia, a następnie dzielenia. Wynik ostatniego działania powinien dać naprawdę dużą ilość cyfr.

 Wynikiem dzielenia jest liczba 0.8620689655172413. Dzieje się tak dlatego, że użyliśmy zmiennej typu double. A teraz zmień typu double na float. Nie zapomnij dodać litery "f" na końcu wyrażenia. Tak więc kod powinien wyglądać jak poniżej:

 

package pierwszyprojekt;

public class PierwszyProjekt {


public static void main(String[] args) {

float pierwsza_zmienna, druga_zmienna, wynik;

pierwsza_zmienna = 12.5f;
druga_zmienna = 14.5f;
wynik = pierwsza_zmienna / druga_zmienna;

System.out.println("Wynik dodawania = " + wynik);
}
}

 Po uruchomieniu powyższego kodu, otrzymujemy wynik: 0.86206895

 Java wyświetliła pierwsze 6 cyfr po przecinku i następnie resztę zaokrągliła w górę. Więc zmienna double może posiadać więcej cyfr niż zmienna typu float. Zmienna typu double jest 64 bitową liczbą a zmienna typu float ma tylko 32 bity.

W następnej lekcji dowiesz się o priorytetach operatorów.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.