Inne działy

Java przykładowe programy

 

 

Java zmienne typu String

 Zmienna tekstowa może także przechowywać także wartości liczbowe. W zmiennej typu char można zapisać jeden znak. Zazwyczaj jednak będziemy chcieli, przechowywać więcej niż jeden znak. Aby to zrobić trzeba użyć zmiennej typu string.

 Rozpocznij nowy projekt klikając na File -> New Project na pasku menu w górnej części NetBeans. Kiedy okno dialogowe New Project zostanie wyświetlone wybierz opcje Java i Java Application.

 Kliknij na przycisk Next i wpisz w polu Project Name wpisz nazwę StringVars. Upeniij się, że pole Create Main Class jest zaznaczone. Następnie usuń Main po stringvars i wpisz StringVars, tak jak na obrazu poniżej

Tak więc Project Name ma nazwę StringVars, nazwa Class Name jest StringVariables. Kliknij na przycisk Finish a twoje okno kodowania będzie wyglądało jak poniżej (usunęliśmy wszystkie domyślne komentarze). Zauważ, że nazwa pakietu jest pisana małymi literami (stringvars), Ale nazwa projektu jest napisana następująco StringVars.

Aby zadeklarować zmienną tekstową, należy wpisać słowo String a następnie nazwę zmiennej. Pamiętaj aby String napisać z dużej litery "S". Średnik kończy linię:

String imie;

Aby przypisać wartość do nowej zmiennej tekstowej stosujemy znak równości (=). Po znaku równości wpisujemy tekst jaki chcemy zmiennej przypisać ujęty w cudzysłów:

imie = "Stefan";

Jeśli wolisz, możesz wszystko zapisać w jednym wierszu:

String imie = "Stefan";

Zadeklaruj drugą zmienną, która będzie przechowywała nazwisko:

String nazwisko = "Żeromski";

Aby wyświetlić obie zmienne należy użyć metody println():

System.out.println(imie + " " + nazwisko);

 Pomiędzy nawiasami okrągłymi metody println umieść następujący kod:

imie + " " + nazwisko

 Najpierw wyświetlimy zawartość zmiennej imie następnie wpisujemy znak plusa i spację pomiędzy cudzysłowem. To spowoduje przy wyświetlaniu zmiennych rozdzielenie ich znakiem spacji. Następnie za pomocą kolejnego znaku plusa wyświetlamy zawartość zmiennej nazwisko.

Oto jak teraz powinno wyglądać nasze okno z kodem:

 

package stringvars;


public class StringVariables {


public static void main(String[] args) {
String imie = "Stefan";
String nazwisko = "Żeromski";
System.out.println(imie + " " + nazwisko);
}
}

 Uruchom teraz nasz program i oto wynik jaki powinien być wyświetlony w oknie Output:

 

run:
Stefan Żeromski
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

 Jeśli chcesz przechowywać w zmiennej tylko jeden znak to użyj zmiennej typu char pisane z małej litery "c". Aby przypisać znak do zmiennej użyj apostrofów zamiast cudzysłowów. Oto nasz program ponownie, ale tym razem z zmienną typu char:

package stringvars;


public class StringVariables {


public static void main(String[] args) {
char imie = 'S';
char nazwisko = 'Ż';
System.out.println(imie + " " + nazwisko);
}
}

 Jeśli wartość zmiennej typu char ujmiesz w cudzysłowy, NetBeans będzie podkreślał kod na czerwono sygnalizując "niezgodność typu". Można w zmiennej typu String przechować tylko jeden znak. Ale trzeba go ująć w cudzysłowie. Więc poniższy kod jest prawidłowy:

String imie ="S";

 Ale poniższy kod jest już nie prawidłowy:

String imie = 'S';

Druga wersja używa apostrofów, a pierwsza używa cudzysłowów.

W kolejnej części naszego kursu Javy poznamy możliwość przyjmowania danych wejściowych od użytkownika.

 

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.