Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java tablice i pętle

 

Tablice mogą współpracować z pętlami. Widzieliście w poprzedniej lekcji, że aby przypisać wartości do pozycji tablicy, to należy wykonać polecenie jak poniżej:

aryNums[0] = 10;

Ale to jest to strasznie nie praktyczne, jeśli masz dużo liczb, które masz przypisać do tablicy. Na przykład, wyobraź sobie program loteria, który ma przypisać numery od 1 do 49 do pozycji w tablicy. Zamiast wpisywać długą listę wartości i pozycji tablicy można skorzystać z pętli. Poniżej jest kod, który wykonuje to zadanie:

 

package uazztablice;
public class TablicaTest { 
  public static void main(String[] args) {    
    int[] loteria_liczby = new int[49];
    int i;    
    for(i = 0; i < loteria_liczby.length; i++){
      loteria_liczby[i] = i + 1;
      System.out.println(loteria_liczby[i]);
    }
  }  
}

Tak więc deklarujemy tablicę do przechowywania 49 wartości całkowitych. Potem przychodzi kod pętli. Zwróć uwagę na warunek zakończenia pętli:

i < loteria_liczby.length

Lenghtjest właściwością tablicy obiektów, którą można użyć aby uzyskać rozmiar tablicy (jak wiele ma pozycji). Tak więc pętla będzie działać w kółko, dopóki wartość zmiennej i jest mniejsza niż rozmiar tablicy.

Aby przypisać wartości do każdej pozycji w tablicy, stosujemy ten wiersz:

loteria_liczby[i] = i + 1;

Zamiast wartości kodu pomiędzy kwadratowymi nawiasami z nazwą tablicy, mamy zmienną o nazwie i. Zwiększa się o 1 za każdym przejściem pętli. Każda pozycja tablicy może być dostępna przy użyciu wartości pętli. Wartość, która jest przypisana do każdej z pozycji to i + 1. Więc znowu, to tylko zwiększa się wartość pętli, tym razem 1 dodaje się do niej. Ponieważ wartość pętli zaczyna się od 0, to da ci liczby od 1 do 49.

Druga linia w pętli po prostu wypisuje wartość w każdej pozycji tablicy.!)

W kolejnej części zobaczysz jak sortować swoje tablice.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.