Inne działy

Java przykładowe programy

 

Java sortowanie tablic

 

Inne wbudowane metody javy pozwalają sortować tablice. Aby użyć metody sortowania tablic, trzeba najpierw odwołać się do biblioteki Javy o nazwie Arrays. Możesz to zrobić w instrukcji import. Spróbuj z programem aryNums. Dodaj poniższą instrukcję import:

import java.util.Arrays;

Twój kod powi:nnien wyglądać jak poniżej:

 

package uazztablice;

import java.util.Arrays;

public class TabliceTest {
  
  public static void main(String[] args){
    
    int[] aryNums;    
    aryNums = new int[6];  
    
    aryNums[0] = 10;
    aryNums[1] = 14;
    aryNums[2] = 36;
    aryNums[3] = 27;
    aryNums[4] = 43;
    aryNums[5] = 18;    
    

  }
}

Teraz, gdy zaimportowaliśmy bibliotekę Arrays, można zastosować metodę sortowania. Jest to dość proste:

Arrays.sort( aryNums );

Najpierw wpisz słowo "Arrays", następnie kropka. Tak szybko, jak można wpisać kropkę, NetBeans wyświetli listę opcji, które możesz zrobić z tablicami. Wpisz słowo "sort". Między parą nawiasów okrągłych należy umieścić nazwę tablicy, którą chcesz posortować. (Należy zauważyć, że nie trzeba żadnych nawiasów kwadratowych po nazwie tablicy.)

I to jest to - to wystarczy, aby posortować tablicę! Oto kod do wypróbowania:

 

package uazztablice;

import java.util.Arrays;

public class TabliceTest {
  
  public static void main(String[] args){
    
    int[] aryNums;    
    aryNums = new int[6];  
    
    aryNums[0] = 10;
    aryNums[1] = 14;
    aryNums[2] = 36;
    aryNums[3] = 27;
    aryNums[4] = 43;
    aryNums[5] = 18;    
    
    Arrays.sort(aryNums);
    
    int i;
    
    for (i=0; i < aryNums.length; i++){
      System.out.println("num:" + aryNums[i]);
    }
  }
}

Pętla będzie w kółko wypisywać wartości w każdej pozycji tablicy. Gdy kod jest uruchamiany, wyjście będzie wyglądać tak:

 

Java sortowanie tablicy

 

Jak widać, tablica została posortowana w kolejności rosnącej.

Jednak, sortowanie w kolejności malejącej, jest możliwe tylko poprzez napisanie kodu sortowania, lub konwersja tablicy do objektu Integer a następnie importowanie obiektu z biblioteki  Collections. Jeśli potrzebujesz posortować malejąco tablicę poniżej jest kod, który wykonuje to zadanie: 

 

package uazztablice;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class TablicaSortowanieMalejaco {
  
  public static void main(String[] args){
    
    int[] aryNums;    
    aryNums = new int[6];  
    
    aryNums[0] = 10;
    aryNums[1] = 14;
    aryNums[2] = 36;
    aryNums[3] = 27;
    aryNums[4] = 43;
    aryNums[5] = 18;
    
    //Utworzenie tablicy typu Integer
    Integer[] integerArray = new Integer[aryNums.length];
    
    //Przypisanie wartości do tablicy
    for(int i = 0; i < aryNums.length; i++){
      integerArray[i] = new Integer(aryNums[i]);
    }
    
    //Sortowanie malejąco
    Arrays.sort(integerArray, Collections.reverseOrder());
    
    //Wyświetlenie wynku
    for(int i = 0; i < integerArray.length; i++){
      System.out.println("num:" + integerArray[i]);
    }   
  
  }
}

W następnej lekcji, będziemy uczyć się o tablicach i ciągach znaków.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.