Inne działy

Java przykładowe programy

 

Konwersja na wielkie i małe litery w języku Java

 

Konwersja w Javie ciągu tekstu do dużych lub małych liter jest bardzo prosta: wystarczy użyć wbudowanych metody toUpperCase i toLowerCase.

Rozpocznij nowy projekt I dodaj następujący kod:

 

package uazztablice;


public class CiagManipulacja {
  
  public static void main(String[] args){
    
    String zmienWielkosc = "tekst do zmiany";
    System.out.println(zmienWielkosc);
    
    String rezult;
    rezult = zmienWielkosc.toUpperCase();
    
    System.out.println(rezult);
  }
}

Pierwsze dwie linie kodu po prostu ustawiają  zmienną typu String  "tekst do zmiany", a potem wyświetlamy ją. Trzecia linia zawiera drugą zmienną typu String o nazwie result. W czwartej linii, dokonujemy konwersji:

rezult = zmienWielkosc.toUpperCase( );

Aby użyć metody ciągu znaków najpierw wpisz ciąg, który chcesz zmienić. Dla nas to ciąg znaków zawarty w zmiennej o nazwie zmienWielkosc. Wpisz kropkę po nazwie zmiennej i zobaczysz listę dostępnych metod, których można używać na ciągu znaków. Wybierz toUpperCase. (Metoda wymaga pustych nawiasów okrągłych.)

Następnie Java zamieniła słowa na wielkie litery, nowy ciąg znaków przechowujemy w naszej zmiennej rezult.

Po uruchomieniu programu, okno danych wyjściowych wyświetla następujący wynik:

 

run:
tekst do zmiany
TEKST DO ZMIANY
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Ale nie trzeba przechowywać przekonwertowane słowo w nowej zmiennej. To będzie działać tak samo dobrze:

System.out.println( zmienWielkosc.toUpperCase( ) );

Powyżej, Java tylko przekształci łańcuch, bez konieczności przypisania wyniku do nowej zmiennej.

Jeśli chcesz przekonwertować na małe litery, należy użyć metodytoLowerCase. Jest ono stosowane w dokładnie taki sam sposób jak toUpperCase.

W kolejnej części zobaczysz jak porównać ciąg znaków w języku Java.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.